Tam Đảo đạt 11/15 chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số

6 tháng năm 2024, công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tam Đảo đạt nhiều kết quả tích cực trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.


Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.


Trên cơ sở các văn bản của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2024 của địa phương, ngay từ đầu năm, UBND huyện Tam Đảo đã xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số 2024, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn bám sát chỉ tiêu được giao.


Hằng quý, UBND huyện tổ chức họp đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số, trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai 15 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đưa tiêu chí khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích vượt trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.


Tam Đảo đạt 11/15 chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số


Huyện Tam Đảo chủ động hướng dẫn người dân cách cài đặt, sử dụng tài khoản cá nhân trên ứng dụng VneID.


Tính đến hết tháng 6 năm 2024, huyện đạt 11/15 chỉ tiêu đạt chuyển đổi số, trong đó, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt cao như: Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được UBND tỉnh phê duyệt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ đạt gần 99,9%; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng đạt 100% chỉ tiêu được giao năm 2024…


Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến là 3.861/3.912 đạt 98,7%. Hiện Bộ phận một cửa của huyện đã niêm yết công khai 465 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 139 thủ tục hành chính tại Bộ phận cấp xã. Trong đó, dịch vụ công mức độ 3 là 244 thủ tục hành chính; mức độ 4 là 135 thủ tục hành chính.


Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Tam Đảo, bên cạnh kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu là do còn tình trạng người đứng đầu ngại phải thay đổi thói quen, nếp nghĩ, cách làm; ngại chia sẻ, công khai, minh bạch.


Trong khi đó, chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào 2 yếu tố là thể chế và công nghệ mà hình thành, hoàn thiện thể chế liên quan đến chuyển đổi số mất nhiều thời gian; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành chưa đầy đủ và đồng bộ...


Khắc phục tình trạng trên, UBND huyện Tam Đảo đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm. Trọng tâm là rà soát chỉ tiêu ký cam kết chuyển đổi số Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; rà soát, công bố dịch vụ công trực tuyến toàn trình và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm hợp lý, dễ thực hiện.


Tham mưu giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ nộp trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình phát sinh nhiều hồ sơ, bảo đảm năm 2024, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 100%.


Cùng với đó, tiếp tục nâng cấp mạng máy tính, máy tính của các phòng, ban, ngành của huyện; mạng máy tính, máy tính, máy in, máy quét cấp xã, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho cấp xã tham gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến, khai thác, vận hành hệ thống một cửa điện tử liên thông, triển khai các ứng dụng chuyên ngành, số hóa, cập nhật dữ liệu điện tử. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số đến với người dân một cách tích cực và hiệu quả.


Tiếp tục kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện. Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng của huyện… qua đó, hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024.


Theo Hoàng Phúc (Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc)

Tam Dao dat 11/15 chi tieu, nhiem vu chuyen doi so


6 thang nam 2024, cong tac trien khai thuc hien chuyen doi so tren dia ban huyen Tam Dảo dat nhieu ket qua tich cuc tren ca 3 tru cot chinh quyen so, kinh te so va xa hoi so.

Tam Đảo đạt 11/15 chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số

6 tháng năm 2024, công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tam Đảo đạt nhiều kết quả tích cực trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Tam Đảo đạt 11/15 chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: