Địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 miễn phí định dạng .pdf

Danh sách bao gồm sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách dành cho giáo viên của tất cả các bộ sách : Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực, Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục.


Trong thời gian đầu năm học mới, một số địa phương vẫn đang phải thực hiện giãn cách xã hội và triển khai phương án học trực tuyến. Do đó, chúng tôi gửi tới các bạn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên miễn phí.


Sách giáo khoa lớp 1 bộ Cánh Diều - Số sách: 26.
Sách giáo khoa lớp 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo - Số sách: 31.
Sách giáo khoa lớp 1 bộ Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực - Số sách: 27.
Sách giáo khoa lớp 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Số sách: 30.
Sách giáo khoa lớp 1 bộ Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục - Số sách: 26.
Sách giáo khoa lớp 2 bộ Cánh Diều - Số sách: 28.
Sách giáo khoa lớp 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo - Số sách: 32.
Sách giáo khoa lớp 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Số sách: 33.
Sách giáo khoa lớp 3 - Số sách: 8.
Sách giáo khoa lớp 4 - Số sách: 12.
Sách giáo khoa lớp 5 - Số sách: 12.
Sách giáo khoa lớp 6 bộ Cánh Diều - Số sách: 36.
Sách giáo khoa lớp 6 bộ Chân Trời Sáng Tạo - Số sách: 38.
Sách giáo khoa lớp 6 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Số sách: 43.
Sách giáo khoa lớp 7 - Số sách: 15.
Sách giáo khoa lớp 8 - Số sách: 14.
Sách giáo khoa lớp 9 - Số sách: 22.
Sách giáo khoa lớp 10 - Số sách: 21.
Sách giáo khoa lớp 11 - Số sách: 31.
Sách giáo khoa lớp 12 - Số sách: 31.


Các bộ này vẫn được tiếp tục cập nhật thêm các sách đã có và các sách tham khảo.


Với mục đích hỗ trợ học sinh trong tình hình giãn cách do dịch bệnh Covid-19, mong các đơn vị có bản quyền các bộ sách này tạo điều kiện để chia sẻ.


Từ khoá:
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 1
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 2
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 3
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 4
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 5
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 6
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 7
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 8
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 9
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 10
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 11
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 12Dia chi tai sach giao khoa lop 1 den lop 12 mien phi dinh dang .pdf


Danh sach bao gom sach giao khoa, sach bo tro va sach danh cho giao vien cua tat ca cac bo sach : Canh Dieu, Chan Troi Sang Tao, Ket Noi Tri Thuc Voi Cuoc Song, Cung Hoc De Phat Trien Nang Luc, Vi Su Binh Dang Va Dan Chu Trong Giao Duc.

Địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 miễn phí định dạng .pdf

Danh sách bao gồm sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách dành cho giáo viên của tất cả các bộ sách : Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực, Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục.
Địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 miễn phí định dạng .pdf
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

  1. F0 [9/6/2021 10:35:00 AM] : Thực sự hữu ích, xin cảm ơn.

Đăng bình luận

Đánh giá: