Elon Musk liên tục bán cổ phiếu Tesla không chỉ để nộp thuế mà là do túng thiếu tiền?

Việc Elon Musk bán cổ phiếu Tesla còn nhiều uẩn khúc.


Việc Elon Musk bán cổ phiếu Tesla vào tuần trước không gây ngạc nhiên cho những ai theo dõi câu chuyện về hóa đơn thuế tiềm năng của ông từ 10 tỷ đến 15 tỷ USD đối với các quyền chọn mua cổ phiếu được cấp vào năm 2012. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kế toán, hầu hết lượng cổ phiếu mà Musk bán ra dường như không chỉ liên quan đến thuế. Điều đó có nghĩa là Musk có thể sẽ bán nhiều cổ phiếu hơn dự kiến.


Các quyền chọn trên 23 triệu cổ phiếu của Musk sẽ hết hạn vào tháng 8, cũng là thời hạn cuối cùng của hóa đơn thuế do bang California và Sở Thuế vụ Mỹ phát hành. Musk bắt đầu thực hiện quyền chọn từ ngày 8/11. Ông đã mua 2,5 tỷ USD cổ phiếu và bán 1,1 tỷ USD trong số những quyền chọn đã thực hiện đó để trả thuế.


Elon Musk liên tục bán cổ phiếu Tesla không chỉ để nộp thuế mà là do túng thiếu tiền? - Ảnh 1.

"Một phần cổ phiếu phổ thông được bán chỉ để đáp ứng nghĩa vụ khấu lưu thuế của người báo cáo liên quan đến việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu", một chú thích trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Musk vào ngày 8/11 nêu rõ.


Sau đó, vào thứ hai, Musk bán thêm 930 triệu USD cổ phiếu để trả thuế cho các quyền chọn mà ông thực hiện trên 2,1 triệu cổ phiếu. Điều đó nâng tổng số quyền chọn mà ông thực hiện lên khoảng 4,6 tỷ USD và giá trị cổ phiếu được bán để đáp ứng nghĩa vụ khấu trừ thuế lên tới 2 tỷ USD.


Tuy nhiên, hầu hết lượng cổ phiếu được bán vào tuần trước là vì một lý do khác. Thay vì bán như một phần của việc thực hiện quyền chọn, Musk bắt đầu bán từ cả số cổ phiếu hiện có của mình. Các chuyên gia kế toán cho biết sẽ không thực tế nếu Musk sử dụng số cổ phiếu hiện có đó để trả thuế cho việc thực hiện các quyền chọn của mình, vì chúng phải chịu một hóa đơn thuế cao hơn nhiều.


Các quyền chọn của Musk bị đánh thuế như thu nhập thông thường, vì chúng được coi là khoản bồi thường. Tỷ lệ thuế liên bang và riêng California kết hợp có thể cao tới 54%. Giá thực tế cho các quyền chọn là 6,24 USD cho mỗi cổ phiếu và giá cổ phiếu của Tesla vào thứ hai là hơn 1,160 USD một cổ phiếu. Như vậy Musk sẽ phải trả thuế hơn 10 tỷ USD khi thu được hơn 20 tỷ USD.


Thông thường, các giám đốc điều hành bán cổ phiếu ngay sau khi chúng được mua dưới dạng quyền chọn để trả thuế - hoạt động được gọi là "không dùng tiền mặt". Vì cổ phiếu được bán ngay lập tức, nên không phải trả thêm thuế thu nhập vốn đối với cổ phiếu đã bán.


Vì việc bán cổ phiếu của Musk bắt đầu từ ngày 9/11 là bán cổ phiếu trực tiếp với ít hoặc không mất chi phí, nên ông sẽ nợ thuế thu nhập vốn dài hạn lên tới 1,3 tỷ USD. Sử dụng số tiền thu được đó để trả thuế quyền chọn sẽ tương đương với việc trả thuế hai lần - một lần đối với tiền lãi vốn và một lần đối với quyền chọn mua.


Toby Johnston, đối tác phụ trách văn phòng tại Thung lũng Silicon của Moss Adams, một công ty kế toán, tư vấn và quản lý tài sản cho biết: "Sẽ không hợp lý nếu xét từ góc độ thuế".


Vậy tại sao Musk lại bán cổ phiếu không phải quyền chọn với chi phí thuế tương đối cao? Các chuyên gia thuế và các nhà phân tích của Tesla cho biết ông vẫn sẽ thực hiện các quyền chọn trước tháng 8 để tăng thêm quyền sở hữu đối với công ty, ngay cả sau khi đã nộp thuế. Điều đó có nghĩa là Musk vẫn còn thực hiện quyền chọn, phải bán hàng tỷ USD để trả thuế.


Các chuyên gia loại bỏ khả năng Musk bán cổ phiếu để làm từ thiện, vì ông sẽ chọn tặng cổ phiếu thay vì bán và phải trả thuế. Ông có thể sử dụng số tiền thu được cho Space X hoặc cho một doanh nghiệp tư nhân khác. Hoặc Musk có thể chỉ đơn giản là muốn thu về tiền mặt sau nhiều năm "giàu cổ phiếu", túng thiếu tiền mặt và buộc phải vay thế chấp cổ phiếu của mình để trang trải cho cuộc sống. Thuế liên bang có khả năng tăng trong năm tới cũng có thể là động lực khiến Musk nhanh chóng muốn bán cổ phiếu.


Dù lý do là gì, Musk có khả năng sẽ bán nhiều hơn số tiền từ 10 tỷ đến 15 tỷ USD mà ông cần cho các khoản thuế. Ông đã thực hiện một cuộc thăm dò trên Twitter vào ngày 6/11, trong đó ông hỏi những người theo dõi của mình liệu có nên bán 10% cổ phiếu Tesla hay không. Trong cuộc bỏ phiếu, 58% những người đã trả lời nói rằng Musk nên bán.


"Đối với những người ở cái tầm như Elon Musk, thuế không phải lúc nào cũng là động lực chính dẫn đến các quyết định đầu tư. Tôi vẫn có cảm giác có điều gì đó mà chúng ta chưa thể biết", Johnston nói.Lấy linkElon Musk lien tuc ban co phieu Tesla khong chi de nop thue ma la do tung thieu tien?


Viec Elon Musk ban co phieu Tesla con nhieu uan khuc.


Viec Elon Musk ban co phieu Tesla vao tuan truoc khong gay ngac nhien cho nhung ai theo doi cau chuyen ve hoa don thue tiem nang cua ong tu 10 ty den 15 ty USD doi voi cac quyen chon mua co phieu duoc cap vao nam 2012. Tuy nhien, theo cac chuyen gia ke toan, hau het luong co phieu ma Musk ban ra duong nhu khong chi lien quan den thue. Dieu do co nghia la Musk co the se ban nhieu co phieu hon du kien.


Cac quyen chon tren 23 trieu co phieu cua Musk se het han vao thang 8, cung la thoi han cuoi cung cua hoa don thue do bang California va So Thue vu My phat hanh. Musk bat dau thuc hien quyen chon tu ngay 8/11. Ong da mua 2,5 ty USD co phieu va ban 1,1 ty USD trong so nhung quyen chon da thuc hien do de tra thue.


Elon Musk lien tuc ban co phieu Tesla khong chi de nop thue ma la do tung thieu tien? - Anh 1.

"Mot phan co phieu pho thong duoc ban chi de dap ung nghia vu khau luu thue cua nguoi bao cao lien quan den viec thuc hien quyen chon co phieu", mot chu thich trong ho so gui Uy ban Chung khoan va Giao dich cua Musk vao ngay 8/11 neu ro.


Sau do, vao thu hai, Musk ban them 930 trieu USD co phieu de tra thue cho cac quyen chon ma ong thuc hien tren 2,1 trieu co phieu. Dieu do nang tong so quyen chon ma ong thuc hien len khoang 4,6 ty USD va gia tri co phieu duoc ban de dap ung nghia vu khau tru thue len toi 2 ty USD.


Tuy nhien, hau het luong co phieu duoc ban vao tuan truoc la vi mot ly do khac. Thay vi ban nhu mot phan cua viec thuc hien quyen chon, Musk bat dau ban tu ca so co phieu hien co cua minh. Cac chuyen gia ke toan cho biet se khong thuc te neu Musk su dung so co phieu hien co do de tra thue cho viec thuc hien cac quyen chon cua minh, vi chung phai chiu mot hoa don thue cao hon nhieu.


Cac quyen chon cua Musk bi danh thue nhu thu nhap thong thuong, vi chung duoc coi la khoan boi thuong. Ty le thue lien bang va rieng California ket hop co the cao toi 54%. Gia thuc te cho cac quyen chon la 6,24 USD cho moi co phieu va gia co phieu cua Tesla vao thu hai la hon 1,160 USD mot co phieu. Nhu vay Musk se phai tra thue hon 10 ty USD khi thu duoc hon 20 ty USD.


Thong thuong, cac giam doc dieu hanh ban co phieu ngay sau khi chung duoc mua duoi dang quyen chon de tra thue - hoat dong duoc goi la "khong dung tien mat". Vi co phieu duoc ban ngay lap tuc, nen khong phai tra them thue thu nhap von doi voi co phieu da ban.


Vi viec ban co phieu cua Musk bat dau tu ngay 9/11 la ban co phieu truc tiep voi it hoac khong mat chi phi, nen ong se no thue thu nhap von dai han len toi 1,3 ty USD. Su dung so tien thu duoc do de tra thue quyen chon se tuong duong voi viec tra thue hai lan - mot lan doi voi tien lai von va mot lan doi voi quyen chon mua.


Toby Johnston, doi tac phu trach van phong tai Thung lung Silicon cua Moss Adams, mot cong ty ke toan, tu van va quan ly tai san cho biet: "Se khong hop ly neu xet tu goc do thue".


Vay tai sao Musk lai ban co phieu khong phai quyen chon voi chi phi thue tuong doi cao? Cac chuyen gia thue va cac nha phan tich cua Tesla cho biet ong van se thuc hien cac quyen chon truoc thang 8 de tang them quyen so huu doi voi cong ty, ngay ca sau khi da nop thue. Dieu do co nghia la Musk van con thuc hien quyen chon, phai ban hang ty USD de tra thue.


Cac chuyen gia loai bo kha nang Musk ban co phieu de lam tu thien, vi ong se chon tang co phieu thay vi ban va phai tra thue. Ong co the su dung so tien thu duoc cho Space X hoac cho mot doanh nghiep tu nhan khac. Hoac Musk co the chi don gian la muon thu ve tien mat sau nhieu nam "giau co phieu", tung thieu tien mat va buoc phai vay the chap co phieu cua minh de trang trai cho cuoc song. Thue lien bang co kha nang tang trong nam toi cung co the la dong luc khien Musk nhanh chong muon ban co phieu.


Du ly do la gi, Musk co kha nang se ban nhieu hon so tien tu 10 ty den 15 ty USD ma ong can cho cac khoan thue. Ong da thuc hien mot cuoc tham do tren Twitter vao ngay 6/11, trong do ong hoi nhung nguoi theo doi cua minh lieu co nen ban 10% co phieu Tesla hay khong. Trong cuoc bo phieu, 58% nhung nguoi da tra loi noi rang Musk nen ban.


"Doi voi nhung nguoi o cai tam nhu Elon Musk, thue khong phai luc nao cung la dong luc chinh dan den cac quyet dinh dau tu. Toi van co cam giac co dieu gi do ma chung ta chua the biet", Johnston noi.Lay link

Elon Musk liên tục bán cổ phiếu Tesla không chỉ để nộp thuế mà là do túng thiếu tiền?

Việc Elon Musk bán cổ phiếu Tesla còn nhiều uẩn khúc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: