Quảng Nam chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện

Theo kế hoạch, chậm nhất đến cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ hoàn thành các nội dung chuyển giao sang Bưu điện đối với 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.


UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.


Việc chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.


Quảng Nam chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện
Đề án mới của tỉnh Quảng Nam hướng tới chuyển giao hoàn toàn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang Bưu điện.

Tại Quảng Nam, các công việc được chuyển giao cho Bưu điện gồm: Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính (gồm cả hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử); tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (theo cả hình thức điện tử, giấy); nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện các dịch vụ phụ trợ cho việc giải quyết thủ tục hành chính như photo, scan…


Theo Đề án, chậm nhất đến cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ chuyển giao 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công sang Bưu điện. Đến tháng 6/2023, sẽ chuyển giao với 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã tại 10 địa phương gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn. Các địa phương còn lại sẽ được triển khai đến hết tháng 12/2023.


Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại 18 huyện, thị xã, thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện được chuyển giao sang Bưu điện trước tháng 6/2023.


Cùng với đó, 100% nhiệm vụ thu hộ phí, lệ phí, giải quyết thủ tục hành chính cũng được chuyển giao cho Bưu điện đảm nhận. 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã thuộc các lĩnh vực TN&MT, Xây dựng, KH&ĐT, LĐTB&XH được luân chuyển qua Bưu điện.


Ngoài ra, Quảng Nam sẽ từng bước chuyển bộ phận một cửa các cấp về trụ sở doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khi đáp ứng đủ yêu cầu. bộ phận một cửa đã xây dựng, nâng cấp trước đây sẽ được chuyển mục đích sử dụng theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.


Việc bố trí nhân viên Bưu điện đủ tiêu chuẩn tham gia tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa các cấp sẽ được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn, đảm bảo năng suất lao động tối thiểu căn cứ trên số lượng hồ sơ phát sinh tại bộ phận một cửa theo quy định và ít hơn so với tổng số cán bộ, công chức đang bố trí tại bộ phận một cửa. Những lĩnh vực phát sinh ít hồ sơ thì bố trí 1 nhân viên đảm nhiệm một số mảng, bảo đảm năng suất nhưng không bị quá tải.


Từ năm 2019, tỉnh Quảng Nam đã ban hành thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tại cả 3 cấp. Sau 3 năm triển khai đã có  1.144.056 hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua Bưu điện.


Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh đã có 15 Sở, ban, ngành chuyển giao hoàn toàn nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với 1.256 thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện đảm nhận. Bưu điện tỉnh cũng bố trí 12 nhân viên thay thế 19 cán bộ, công chức, viên chức của Sở, ban, ngành. 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh đã chuyển giao nhiệm vụ thu hộ lệ phí qua Bưu điện.


Tại bộ phận Một cửa cấp huyện có 10 địa phương triển khai chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. Trong đó, có 16 nhân viên Bưu điện thay thế 109 cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố gồm: Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, Đại Lộc. Bình quân mỗi bộ phận Một cửa chuyển giao 120/266 thủ tục hành chính.


Vân Anh

Quang Nam chuyen giao mot so nhiem vu hanh chinh cong sang Buu dien


Theo ke hoach, cham nhat den cuoi nam 2022, Quang Nam se hoan thanh cac noi dung chuyen giao sang Buu dien doi voi 100% thu tuc hanh chinh tai Trung tam phuc vu hanh chinh cong cua tinh.

Quảng Nam chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện

Theo kế hoạch, chậm nhất đến cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ hoàn thành các nội dung chuyển giao sang Bưu điện đối với 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
Quảng Nam chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: