iOS 15.2.1 cập nhật những gì?

Bên cạnh những tính năng mới của iOS 15.2, bản cập nhật 15.2.1 còn giải quyết sự cố của những ứng dụng như Messages hay CarPlay.


Apple vừa phát hành iOS 15.2.1 và iPadOS 15.2.1, gần một tháng sau khi iOS 15.2 được tung ra cho người dùng. Như thường lệ, bản cập nhật iOS/iPadOS có thể được tải xuống miễn phí khi người dùng iPhone/iPad vào mục Cài đặt => Cài đặt chung => Cập nhật phần mềm. Số hiệu bản cập nhật mới là 19C63.


Theo ghi chú phát hành của Apple, iOS/iPadOS 15.2.1 giải quyết sự cố khiến Messages không tải được ảnh trong tin nhắn gửi qua iCloud Link. Ngoài ra, lỗi ứng dụng CarPlay của bên thứ ba không phản hồi với đầu vào cũng được khắc phục.


iOS 15.2.1 cập nhật những gì?

Tháng 12 năm ngoái, Apple bắt đầu phát hành iOS 15.2. Phiên bản lớn này có nhiều tính năng mới, nổi bật trong đó là App Privacy Report, hỗ trợ người dùng nắm được tần suất các app dùng dữ liệu cá nhân và cam/mic trong 7 ngày gần nhất.


Trên iOS 15.2, các ứng dụng Messages, Siri, Spotlight, hay Safari cũng hỗ trợ phụ huynh bảo vệ trẻ em tốt hơn trên môi trường mạng trước nguồn nội dung xấu độc.


Trong khi đó, tính năng chuyển đổi sang chụp macro cũng được thêm vào trong Settings đối với iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.


Anh Hào(Theo 9to5Mac.com)

iOS 15.2.1 cạp nhạt nhũng gì?


Ben cạnh nhũng tính nang mói của iOS 15.2, bản cạp nhạt 15.2.1 còn giải quyét sụ có của nhũng úng dụng nhu Messages hay CarPlay.


Apple vùa phat hanh iOS 15.2.1 va iPadOS 15.2.1, gan mot thang sau khi iOS 15.2 duoc tung ra cho nguoi dung. Nhu thuòng lẹ, ban cap nhat iOS/iPadOS co the duoc tai xuong mien phi khi nguòi dùng iPhone/iPad vào mục Cai dat => Cai dat chung => Cap nhat phan mem. Só hiẹu bản cạp nhạt mói là 19C63.


Theo ghi chu phat hanh cua Apple, iOS/iPadOS 15.2.1 giai quyet su co khien Messages khong tải duọc ảnh trong tin nhán gui qua iCloud Link. Ngoài ra, loi ung dung CarPlay cua ben thu ba khong phan hoi voi dau vao cũng duọc khác phục.


iOS 15.2.1 cạp nhạt nhũng gì?

Tháng 12 nam ngoái, Apple bát dàu phát hành iOS 15.2. Phien bản lón này có nhièu tính nang mói, nỏi bạt trong dó là App Privacy Report, hõ trọ nguòi dùng nám duọc tàn suát các app dùng dũ liẹu cá nhan và cam/mic trong 7 ngày gàn nhát.


Tren iOS 15.2, các úng dụng Messages, Siri, Spotlight, hay Safari cũng hõ trọ phụ huynh bảo vẹ trẻ em tót hon tren moi truòng mạng truóc nguòn nọi dung xáu dọc.


Trong khi dó, tính nang chuyẻn dỏi sang chụp macro cũng duọc them vào trong Settings dói vói iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.


Anh Hào(Theo 9to5Mac.com)


iOS 15.2.1 cập nhật những gì?

Bên cạnh những tính năng mới của iOS 15.2, bản cập nhật 15.2.1 còn giải quyết sự cố của những ứng dụng như Messages hay CarPlay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: