Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 2022

Sáng 10/01/2022, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tiến hành tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022” nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.


Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường MobiFone Yên Hòa và qua các điểm cầu truyền hình của MobiFone trên toàn quốc


Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT),  Đảng uỷ Khối DNTW;


Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 2022
Tổng giám đốc MobiFone Tô Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT cho biết: năm 2021 thực sự là một năm khó khăn, thách thức với MobiFone khi dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực phía Nam, thị trường trọng điểm của TCT. Song, trong gian khó, tinh thần người MobiFone lại được phát huy mạnh mẽ. Bằng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập thể cán bộ, nhân viên MobiFone đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh”.


Kiên cường vượt qua khó khăn năm 2021 hướng tới bứt phá trong năm 2022


Trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh năm 2021, những dấu ấn đặc biệt của công tác SXKD để lại thực sự ấn tượng. Tổng doanh thu năm 2021 của MobiFone ước đạt 31.099 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 4.960 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH công ty mẹ đạt 17,47%, hoàn thành 101% kế hoạch năm; Doanh thu data ước tăng trưởng từ 13% đến 15%, đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu tài khoản chính toàn TCT.


Năm 2022 là năm bản lề để MobiFone bắt đầu triển khai vào các lĩnh vực dịch vụ không gian mới, công tác giao và quản trị kế hoạch cũng có nhiều nội dung mới (Với mục tiêu quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đã được giao, TCT cần thực hiện các giải pháp chính trong 03 trụ cột chủ lực bao gồm: Hạ tầng số, Giải pháp số/Nền tảng số và Dịch vụ nội dung số. Đồng thời cần thực hiện tốt một số nội dung về công tác quản trị như: Thay đổi mô hình tổ chức của MobiFone để tương xứng với mục tiêu, định hướng kinh doanh của TCT; Chú trọng bứt phá và đột phá trong lĩnh vực không gian mới; Thực hiện chuyển đổi số nội bộ một cách toàn diện; Đổi mới văn hóa doanh nghiệp.  


Nỗ lực sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2022


Thay mặt UBQLVNN, ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực tập thể của lãnh đạo và CBCNV MobiFone. Đặc biệt năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng MobiFone đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; Không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu SXKD được giao, MobiFone còn thể hiện trách nhiệm xã hội, ý thức của doanh nghiệp nhà nước khi tích cực tham gia vào các chương trình, công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ. "Năm 2022 cần rà soát kỹ các dự án, duy trì dịch vụ cốt lõi, nghiên cứu đầu tư phù hợp cho hướng đi mới như băng rộng cố định, phủ sóng 4G, sẵn sàng cho 5G, đầu tư trung tâm dữ liệu hạ tầng đám mây, Mobile Money, các nền tảng số. MobiFone cần tiếp tục hoàn thiện chiến lược, hoàn thiện kế hoạch 5 năm, đề án tái cơ cấu 5 năm, đề án tăng vốn doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa theo đúng lộ trình của Chính phủ, nếu cổ phần hóa đúng hướng thì MobiFone sẽ có thêm sung lực mới cho sự phát triển của mình. Cần phải làm chủ công nghệ lõi để sản phẩm thực sự của MobiFone để tạo năng lực cạnh tranh bền vững."


Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 2022
Các đại biểu tham dự Hội nghị tham quan các sản phẩm, giải pháp CNTT của MobiFone

Ông Phạm Đức Long – Thứ trưởng Bộ TT&TT gửi lời chúc mừng cho những kết quả mà TCT đã nỗ lực để đạt được, nhấn mạnh “Về bước đi của tương lai, chuyển đổi MobiFone từ nhà khai thác dịch vụ truyền thống thành nhà cung cấp dịch vụ số và năm 2021 các đ/c đã có kết quả bước đầu. Để thực hiện được mục tiêu, MobiFone phải thực sự là doanh nghiệp số, phải đổi mới, sáng tạo và muốn được như vậy thì phải có áp lực lớn, thách thức cao để bắt buộc chúng ta phải thay đổi, để đột phá và vươn lên"


Chủ tịch HĐTV Nguyễn Mạnh Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo để MobiFone triển khai thắng lợi kế hoạch trong năm 2022. Gửi tới toàn thể CBCNV MobiFone lời tri ân sâu sắc vì những cống hiến không mệt mỏi, ông khẳng định đây cũng là những "nguồn lực quý báu nhất" để MobiFone thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022. Ông cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai ngay kế hoạch tới từng cán bộ nhân viên, cụ thể hóa các định hướng, kế hoạch 2022 của Ủy ban QLVNN giao thành chương trình hành động của từng cấp, nhanh chóng, quyết liệt trong công tác triển khai với mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao; Tiếp tục triển khai đầu tư phát triển hạ tầng số; Tập trung nguồn lực, cơ cấu tổ chức cho lĩnh vực mới/không gian mới; Triển khai các chương trình tối ưu chi phí, ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành và SXKD; Đẩy mạnh chuyển đổi số nội bộ đồng thời thúc đẩy hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số ở Việt Nam; Triển khai tái tạo văn hóa doanh nghiệp MobiFone...


Với những thách thức và biến động khó lường của dịch bệnh, năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục là một năm "sóng gió" với MobiFone nói riêng và các doanh nghiệp Việt nói chung. Nhưng với những kinh nghiệm đã tích lũy được qua 2 năm dịch bệnh cùng sự linh hoạt, sáng tạo, tinh thần "quyết liệt" của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV MobiFone, chắc chắn những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Hội nghị sẽ được hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Minh An

Tong cong ty Vien thong MobiFone to chuc Hoi nghi trien khai ke hoach 2022


Sang 10/01/2022, Tong cong ty Vien thong MobiFone da tien hanh to chuc “Hoi nghi trien khai ke hoach nam 2022” nham tong ket, danh gia nhung ket qua dat duoc trong nam qua, dong thoi trien khai nhiem vu de hoan thanh vuot muc ke hoach nam 2022.


Hoi nghi duoc to chuc truc tiep tai hoi truong MobiFone Yen Hoa va qua cac diem cau truyen hinh cua MobiFone tren toan quoc


Hoi nghi co su tham du cua cac dai bieu cua Uy ban Quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep, Bo Thong tin va Truyen thong (TT&TT),  Dang uy Khoi DNTW;


Tong cong ty Vien thong MobiFone to chuc Hoi nghi trien khai ke hoach 2022
Tong giam doc MobiFone To Manh Cuong phat bieu tai Hoi nghi tong ket cong tac nam 2021, trien khai ke hoach nam 2022

Phat bieu khai mac hoi nghi, dong chi Nguyen Manh Thang - Bi thu Dang uy, Chu tich Hoi dong thanh vien TCT cho biet: nam 2021 thuc su la mot nam kho khan, thach thuc voi MobiFone khi dich benh anh huong nang ne tren toan quoc, dac biet la khu vuc phia Nam, thi truong trong diem cua TCT. Song, trong gian kho, tinh than nguoi MobiFone lai duoc phat huy manh me. Bang su quyet tam, tinh than trach nhiem, chu dong, sang tao, tap the can bo, nhan vien MobiFone da trien khai dong bo nhieu giai phap, thuc hien co hieu qua muc tieu kep “vua chong dich, vua san xuat kinh doanh”.


Kien cuong vuot qua kho khan nam 2021 huong toi but pha trong nam 2022


Trong giai doan cao diem dich benh nam 2021, nhung dau an dac biet cua cong tac SXKD de lai thuc su an tuong. Tong doanh thu nam 2021 cua MobiFone uoc dat 31.099 ty dong, hoan thanh 103,6% ke hoach nam; loi nhuan truoc thue uoc dat gan 4.960 ty dong, hoan thanh 101% ke hoach nam; Ty suat loi nhuan sau thue tren VCSH cong ty me dat 17,47%, hoan thanh 101% ke hoach nam; Doanh thu data uoc tang truong tu 13% den 15%, dong gop ty trong lon nhat trong co cau doanh thu tai khoan chinh toan TCT.


Nam 2022 la nam ban le de MobiFone bat dau trien khai vao cac linh vuc dich vu khong gian moi, cong tac giao va quan tri ke hoach cung co nhieu noi dung moi (Voi muc tieu quyet tam hoan thanh ke hoach SXKD nam 2022 da duoc giao, TCT can thuc hien cac giai phap chinh trong 03 tru cot chu luc bao gom: Ha tang so, Giai phap so/Nen tang so va Dich vu noi dung so. Dong thoi can thuc hien tot mot so noi dung ve cong tac quan tri nhu: Thay doi mo hinh to chuc cua MobiFone de tuong xung voi muc tieu, dinh huong kinh doanh cua TCT; Chu trong but pha va dot pha trong linh vuc khong gian moi; Thuc hien chuyen doi so noi bo mot cach toan dien; Doi moi van hoa doanh nghiep.  


No luc sang tao trong san xuat kinh doanh, quyet tam hoan thanh muc tieu nam 2022


Thay mat UBQLVNN, ong Nguyen Ngoc Canh – Pho Chu tich UBQLVNN tai doanh nghiep ghi nhan va danh gia cao no luc tap the cua lanh dao va CBCNV MobiFone. Dac biet nam 2021 mac du gap nhieu kho khan do dich benh nhung MobiFone da hoan thanh va hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu quan trong trong ke hoach san xuat, kinh doanh, dau tu phat trien; Khong chi hoan thanh cac chi tieu SXKD duoc giao, MobiFone con the hien trach nhiem xa hoi, y thuc cua doanh nghiep nha nuoc khi tich cuc tham gia vao cac chuong trinh, cong tac phong chong, day lui dich benh Covid-19 theo chu truong cua Chinh phu. "Nam 2022 can ra soat ky cac du an, duy tri dich vu cot loi, nghien cuu dau tu phu hop cho huong di moi nhu bang rong co dinh, phu song 4G, san sang cho 5G, dau tu trung tam du lieu ha tang dam may, Mobile Money, cac nen tang so. MobiFone can tiep tuc hoan thien chien luoc, hoan thien ke hoach 5 nam, de an tai co cau 5 nam, de an tang von doanh nghiep, tiep tuc day manh cong tac co phan hoa theo dung lo trinh cua Chinh phu, neu co phan hoa dung huong thi MobiFone se co them sung luc moi cho su phat trien cua minh. Can phai lam chu cong nghe loi de san pham thuc su cua MobiFone de tao nang luc canh tranh ben vung."


Tong cong ty Vien thong MobiFone to chuc Hoi nghi trien khai ke hoach 2022
Cac dai bieu tham du Hoi nghi tham quan cac san pham, giai phap CNTT cua MobiFone

Ong Pham Duc Long – Thu truong Bo TT&TT gui loi chuc mung cho nhung ket qua ma TCT da no luc de dat duoc, nhan manh “Ve buoc di cua tuong lai, chuyen doi MobiFone tu nha khai thac dich vu truyen thong thanh nha cung cap dich vu so va nam 2021 cac d/c da co ket qua buoc dau. De thuc hien duoc muc tieu, MobiFone phai thuc su la doanh nghiep so, phai doi moi, sang tao va muon duoc nhu vay thi phai co ap luc lon, thach thuc cao de bat buoc chung ta phai thay doi, de dot pha va vuon len"


Chu tich HDTV Nguyen Manh Thang tran trong cam on su quan tam, chi dao sat sao cua lanh dao de MobiFone trien khai thang loi ke hoach trong nam 2022. Gui toi toan the CBCNV MobiFone loi tri an sau sac vi nhung cong hien khong met moi, ong khang dinh day cung la nhung "nguon luc quy bau nhat" de MobiFone thuc hien nhiem vu, muc tieu nam 2022. Ong cung de nghi lanh dao cac don vi trien khai ngay ke hoach toi tung can bo nhan vien, cu the hoa cac dinh huong, ke hoach 2022 cua Uy ban QLVNN giao thanh chuong trinh hanh dong cua tung cap, nhanh chong, quyet liet trong cong tac trien khai voi muc tieu hoan thanh vuot muc cac chi tieu ke hoach da duoc giao; Tiep tuc trien khai dau tu phat trien ha tang so; Tap trung nguon luc, co cau to chuc cho linh vuc moi/khong gian moi; Trien khai cac chuong trinh toi uu chi phi, ung dung cong nghe trong quan tri, dieu hanh va SXKD; Day manh chuyen doi so noi bo dong thoi thuc day hoan thien cac san pham va dich vu ho tro cac doanh nghiep vua va nho chuyen doi so o Viet Nam; Trien khai tai tao van hoa doanh nghiep MobiFone...


Voi nhung thach thuc va bien dong kho luong cua dich benh, nam 2022 du bao se tiep tuc la mot nam "song gio" voi MobiFone noi rieng va cac doanh nghiep Viet noi chung. Nhung voi nhung kinh nghiem da tich luy duoc qua 2 nam dich benh cung su linh hoat, sang tao, tinh than "quyet liet" cua toan the Ban lanh dao va CBCNV MobiFone, chac chan nhung muc tieu, nhiem vu duoc dat ra trong Hoi nghi se duoc hoan thanh va phan dau hoan thanh vuot muc, gop phan thuc day su phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc.


Minh An


Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 2022

Sáng 10/01/2022, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tiến hành tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022” nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: