Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt tổng đài tự động giải đáp dịch vụ công 02541022

Hiện tại, người dân, doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thể gọi điện đến đầu số 0254.1022 để được trợ lý ảo giải đáp, hỗ trợ thực hiện toàn bộ 1.905 thủ tục hành chính của tỉnh.


Chiều ngày 12/1, Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Viettel tổ chức lễ công bố tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công 02541022.


Sự ra đời của tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công là tiền đề để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số. Đây cũng là mục tiêu hình thành xã hội số tại Việt Nam nói chung, Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng được lãnh đạo tỉnh quan tâm thực hiện.


Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt tổng đài tự động giải đáp dịch vụ công 02541022
Lễ công bố Tổng đài tự động giải đáp dịch vụ công của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa diễn ra chiều ngày 12/1.

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Văn Tuấn cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu đang trong quá trình thực hiện chuyển đổi số toàn diện, mạnh mẽ. Quá trình này phải gắn với cải cách hành chính; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao cuộc sống người dân.


Chức năng giải đáp tự động giải đáp thông tin về dịch vụ công của tổng đài 1022 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những trợ lý ảo tỉnh đã và đang xây dựng để cụ thể hóa mục tiêu trên, cùng với trợ lý chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà và trợ lý cung cấp số liệu kinh tế xã hội của tỉnh.


Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ dần thay thế con người, hoạt động tự động 24/7; mang đến sự mới mẻ và chuyên nghiệp trong cách phục vụ.


Được biết, tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ứng dụng giải pháp trợ lý ảo tiếng Việt Call Bot do đội ngũ kỹ sư của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển.  


Với dịch vụ Call Bot hoạt động 24/7 và đáp ứng tức thời với các nhu cầu, thắc mắc của người dân. Tối ưu nguồn nhân lực và tiết kiệm thời gian, tốc độ xử lý nhanh, đáp ứng số lượng lớn người dân cùng một thời điểm giúp tối ưu chi phí về nhân sự cũng như thời gian, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu hình thành xã hội số tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Cũng theo đại diện Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn trước mắt, người dân, doanh nghiệp có thể gọi điện đến đầu số 0254.1022 để được giải đáp về dịch vụ công của tỉnh. Hệ thống tự động tương tác thân thiện với người dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm; cung cấp các thông tin “Giới thiệu về thủ tục hành chính”; “Hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục hành chính”; “Hướng dẫn thành phần hồ sơ yêu cầu” của toàn bộ 1.905 thủ tục hiện có.


Trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ trên tổng đài 0254.1022, hướng đến đây là Tổng đài duy nhất, tiếp nhận, giải đáp, cung cấp tất cả các thông tin cần thiết, phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Để nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn biết và sử dụng Tổng đài tự động giải đáp dịch vụ công của tỉnh, thời gian sắp tới, Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tuyên truyền trực tiếp đến người dân biết và sử dụng tổng đài dịch vụ công tự động của tỉnh.


Tại lễ công bố, đại diện Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, đảm bảo chất lượng và thời gian hoạt động 24/7 của tổng đài tự động giải đáp dịch vụ công của tỉnh.


Trước đó, từ ngày 14/12/2021, sau 2 tuần kể từ thời điểm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép điều trị F0 tại nhà, địa phương này đã đưa vào vận hành hệ thống tổng đài trợ lý ảo hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà. Chỉ trong 5 ngày đầu đưa vào sử dụng, hệ thống đã nhận trên 1.395 cuộc gọi đến và thực hiện hơn 7.679 cuộc gọi đi để thăm hỏi các đối tượng F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh.


Vân Anh

Ba Ria - Vung Tau ra mat tong dai tu dong giai dap dich vu cong 02541022


Hien tai, nguoi dan, doanh nghiep tai Ba Ria - Vung Tau da co the goi dien den dau so 0254.1022 de duoc tro ly ao giai dap, ho tro thuc hien toan bo 1.905 thu tuc hanh chinh cua tinh.


Chieu ngay 12/1, So TT&TT tinh Ba Ria - Vung Tau da phoi hop cung Viettel to chuc le cong bo tong dai giai dap tu dong dich vu cong 02541022.


Su ra doi cua tong dai giai dap tu dong dich vu cong la tien de de thuc day cong cuoc chuyen doi so. Day cung la muc tieu hinh thanh xa hoi so tai Viet Nam noi chung, Ba Ria - Vung Tau noi rieng duoc lanh dao tinh quan tam thuc hien.


Ba Ria - Vung Tau ra mat tong dai tu dong giai dap dich vu cong 02541022
Le cong bo Tong dai tu dong giai dap dich vu cong cua tinh Ba Ria - Vung Tau vua dien ra chieu ngay 12/1.

Giam doc So TT&TT tinh Ba Ria - Vung Tau Le Van Tuan cho biet, Ba Ria - Vung Tau dang trong qua trinh thuc hien chuyen doi so toan dien, manh me. Qua trinh nay phai gan voi cai cach hanh chinh; lay nguoi dan, doanh nghiep lam trung tam voi muc tieu phuc vu nguoi dan, doanh nghiep ngay cang tot hon, gop phan nang cao cuoc song nguoi dan.


Chuc nang giai dap tu dong giai dap thong tin ve dich vu cong cua tong dai 1022 tinh Ba Ria - Vung Tau la mot trong nhung tro ly ao tinh da va dang xay dung de cu the hoa muc tieu tren, cung voi tro ly cham soc, ho tro F0 tai nha va tro ly cung cap so lieu kinh te xa hoi cua tinh.


Tong dai giai dap tu dong dich vu cong ung dung tri tue nhan tao (AI) se dan thay the con nguoi, hoat dong tu dong 24/7; mang den su moi me va chuyen nghiep trong cach phuc vu.


Duoc biet, tong dai giai dap tu dong dich vu cong cua tinh Ba Ria – Vung Tau ung dung giai phap tro ly ao tieng Viet Call Bot do doi ngu ky su cua doanh nghiep cong nghe Viet Nam phat trien.  


Voi dich vu Call Bot hoat dong 24/7 va dap ung tuc thoi voi cac nhu cau, thac mac cua nguoi dan. Toi uu nguon nhan luc va tiet kiem thoi gian, toc do xu ly nhanh, dap ung so luong lon nguoi dan cung mot thoi diem giup toi uu chi phi ve nhan su cung nhu thoi gian, thuc day cong cuoc chuyen doi so va huong toi muc tieu hinh thanh xa hoi so tai tinh Ba Ria – Vung Tau.


Cung theo dai dien So TT&TT tinh Ba Ria – Vung Tau, giai doan truoc mat, nguoi dan, doanh nghiep co the goi dien den dau so 0254.1022 de duoc giai dap ve dich vu cong cua tinh. He thong tu dong tuong tac than thien voi nguoi dan, doanh nghiep moi luc, moi noi, moi thoi diem; cung cap cac thong tin “Gioi thieu ve thu tuc hanh chinh”; “Huong dan trinh tu thuc hien thu tuc hanh chinh”; “Huong dan thanh phan ho so yeu cau” cua toan bo 1.905 thu tuc hien co.


Trong thoi gian toi, tinh Ba Ria - Vung Tau se tiep tuc cung cap nhieu dich vu tren tong dai 0254.1022, huong den day la Tong dai duy nhat, tiep nhan, giai dap, cung cap tat ca cac thong tin can thiet, phuc vu nguoi dan, doanh nghiep.


De nhieu nguoi dan, doanh nghiep tren dia ban biet va su dung Tong dai tu dong giai dap dich vu cong cua tinh, thoi gian sap toi, So TT&TT tinh Ba Ria - Vung Tau se tuyen truyen rong rai tren cac phuong tien truyen thong. Trung tam phuc vu hanh chinh cong cua tinh, bo phan tiep nhan va tra ket qua cap huyen, cap xa tren dia ban Ba Ria - Vung Tau se tuyen truyen truc tiep den nguoi dan biet va su dung tong dai dich vu cong tu dong cua tinh.


Tai le cong bo, dai dien Viettel Ba Ria - Vung Tau cung cam ket se tiep tuc dong hanh, ho tro, dam bao chat luong va thoi gian hoat dong 24/7 cua tong dai tu dong giai dap dich vu cong cua tinh.


Truoc do, tu ngay 14/12/2021, sau 2 tuan ke tu thoi diem tinh Ba Ria - Vung Tau cho phep dieu tri F0 tai nha, dia phuong nay da dua vao van hanh he thong tong dai tro ly ao ho tro cham soc F0 tai nha. Chi trong 5 ngay dau dua vao su dung, he thong da nhan tren 1.395 cuoc goi den va thuc hien hon 7.679 cuoc goi di de tham hoi cac doi tuong F0 dang dieu tri tai nha tren dia ban tinh.


Van Anh


Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt tổng đài tự động giải đáp dịch vụ công 02541022

Hiện tại, người dân, doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thể gọi điện đến đầu số 0254.1022 để được trợ lý ảo giải đáp, hỗ trợ thực hiện toàn bộ 1.905 thủ tục hành chính của tỉnh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: