Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ được trình Quốc hội vào năm 2023

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT cho biết, dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số hiện đã báo cáo lên Chính phủ và được chuyển sang trình Quốc hội để đưa vào kế hoạch năm 2023.


Thể chế cho chuyển đổi số sẽ thay đổi mạnh mẽ trong năm 2022


Vấn đề thể chế cho quá trình chuyển đổi số là một nội dung được các chuyên gia chú trọng tại phiên thảo luận mở của “Chuyển đổi số và xu hướng M&A trong lĩnh vực công nghệ năm 2022” được tổ chức ngày 11/1.


Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam, ước tính Việt Nam đi chậm hơn các nước phát triển từ 5 - 8 năm về các quy định liên quan đến tài sản số, dữ liệu, thuế, kinh doanh số hay cả quy định về sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát - PV).


Đơn cử như với quy định về sandbox, Anh đã nói đến vấn đề này cách đây 10 năm, còn ở Việt Nam mới nhắc đến 5 năm gần đây và Mobile Money hiện là sandbox duy nhất. Hay Luật về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng là một vấn đề Việt Nam đang chậm hơn thế giới, cụ thể châu Âu đã thảo luận về Quy định bảo vệ dữ liệu chung - GDPR cách đây 8 năm và ban hành quy định vào năm 2018, có hiệu lực năm 2020. Hiện chúng ta đang thảo luận về Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.


“Về các quy định với tài sản số, năm 2021 vừa qua, thế giới chọn NFT là từ khóa của năm nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thừa nhận về tài sản số. Điều đó có nghĩa là Việt Nam tiếp tục đi chậm hơn so với thế giới”, ông Nguyễn Quang Đồng nêu quan điểm.


Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ được trình Quốc hội vào năm 2023
Cùng với Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Luật Công nghiệp công nghệ số cũng là một bộ luật quan trọng được Bộ TT&TT xây dựng để góp phần hoàn thiện thể chế cho tiến trình chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông đánh giá: Năm 2022 sẽ là điểm nhấn lớn về thể chế cho chuyển đổi số. Bởi lẽ Bộ TT&TT đang trình lên Chính phủ xây dựng, sửa đổi 4 Luật, trong đó có 2 Luật quan trọng, đụng chạm trực tiếp đến các vấn đề của chuyển đổi số gồm: Luật Giao dịch điện tử đề cập đến chữ ký số, giao dịch số, hợp đồng số, dữ liệu số...; Luật Công nghiệp công nghệ số.


Ông Nguyễn Quang Đồng cho biết thêm, Hội Truyền thông số Việt Nam đã có khuyến nghị: Trong Luật Công nghiệp công nghệ số cần ưu tiên giải quyết 2 bài toán là cơ chế sandbox và tài sản số. Về sandbox, phải đưa vào Luật nội dung về cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát để trên cơ sở đó trong từng ngành sẽ có quy định riêng.


Luật cần đưa ra định nghĩa, khung pháp lý thử nghiệm cơ bản để có thể chấp nhận tài sản số, từ đó mới có thể bảo vệ được nó. 


"Công nghệ blockchain đang phát triển mạnh mẽ nhưng khi tạo ra NFT lại không được thừa nhận như một tài sản. Đây là thời điểm chúng ta cần làm nhanh, khi mà ngay cả trong ASEAN, Việt Nam vẫn đi chậm hơn các nước", ông Nguyễn Quang Đồng nhấn mạnh.


Trình Quốc hội dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số vào năm 2023


Thông tin cụ thể về tiến độ xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT cho biết, Bộ TT&TT đã xây dựng xong hồ sơ đề nghị sửa Luật, Chính phủ đã thông qua đề nghị. Hiện dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi đang được gửi sang Quốc hội để đưa vào chương trình công tác năm 2022, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận về luật này tại kỳ họp tháng 10/2022.


Bộ TT&TT đang tích cực hoàn thiện dự thảo Luật giao dịch điện tử sửa đổi. "Hai vấn đề mấu chốt chúng tôi đưa vào trong dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, không có trong Luật cũ, đó là quy định về hoạt động của các nền tảng số, các dịch vụ số và giao dịch trực tuyến; quy định về dữ liệu số và giao dịch dữ liệu. Bộ TT&TT kỳ vọng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi sẽ là Luật về việc chuyển đổi toàn bộ hoạt động truyền thống lên môi trường mạng”, ông Nguyễn Trọng Đường chia sẻ.


Đối với Luật Công nghiệp công nghệ số, theo Phó Vụ trưởng Vụ CNTT Nguyễn Thanh Tuyên, dự thảo Luật này dự kiến trình Quốc hội trong năm 2023. Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ định nghĩa lại thế nào là công nghệ số, thế nào là công nghiệp công nghệ số, từ đó tham chiếu ra các khái niệm khác như doanh nghiệp công nghệ số và các hoạt động liên quan công nghệ số cũng như việc quản lý, điều kiện thúc đẩy phát triển.


Liên quan trực tiếp đến M&A, dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ đưa ra định nghĩa về tài sản số, tài sản ảo. Những giao dịch hiện giờ như tiền số có giao dịch lớn, nếu không công nhận tài sản thì không thể đánh thuế. Ở các nước như Mỹ, họ đưa ra việc quản lý tiền số dưới góc độ quản lý tài sản. Dù Luật Dân sự có quy định về tài sản, nhưng ở công nghệ số sẽ có những khía cạnh khác.


"Việt Nam có hơn 99% doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ. Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp này tiếp cận được với nguồn vốn khổng lồ từ nhà đầu tư trong nước và quốc tế?. Chúng ta coi dữ liệu là tài nguyên, nhưng tài nguyên đó nằm trong tay ai? Vậy cần quy định để người Việt Nam kinh doanh và kiếm lời trên tài sản số, thay vì những tài sản này nằm trong tay các ông lớn quốc tế. Đó là những vấn đề chúng tôi đã đưa vào dự thảo Luật. Từ góc độ về an ninh quốc gia, chúng tôi cũng có đưa ra các quy định liên quan dữ liệu về năng lượng, đất đai, bí mật kinh doanh...", ông Nguyễn Thanh Tuyên chia sẻ thêm.


Vân Anh

Luat Cong nghiep cong nghe so se duoc trinh Quoc hoi vao nam 2023


Ong Nguyen Thanh Tuyen, Pho Vu truong Vu CNTT, Bo TT&TT cho biet, du thao Luat Cong nghiep cong nghe so hien da bao cao len Chinh phu va duoc chuyen sang trinh Quoc hoi de dua vao ke hoach nam 2023.


The che cho chuyen doi so se thay doi manh me trong nam 2022


Van de the che cho qua trinh chuyen doi so la mot noi dung duoc cac chuyen gia chu trong tai phien thao luan mo cua “Chuyen doi so va xu huong M&A trong linh vuc cong nghe nam 2022” duoc to chuc ngay 11/1.


Theo ong Nguyen Quang Dong, Vien truong Vien Nghien cuu Chinh sach va Phat trien Truyen thong thuoc Hoi Truyen thong so Viet Nam, uoc tinh Viet Nam di cham hon cac nuoc phat trien tu 5 - 8 nam ve cac quy dinh lien quan den tai san so, du lieu, thue, kinh doanh so hay ca quy dinh ve sandbox (co che thu nghiem co kiem soat - PV).


Don cu nhu voi quy dinh ve sandbox, Anh da noi den van de nay cach day 10 nam, con o Viet Nam moi nhac den 5 nam gan day va Mobile Money hien la sandbox duy nhat. Hay Luat ve du lieu va bao ve du lieu ca nhan cung la mot van de Viet Nam dang cham hon the gioi, cu the chau Au da thao luan ve Quy dinh bao ve du lieu chung - GDPR cach day 8 nam va ban hanh quy dinh vao nam 2018, co hieu luc nam 2020. Hien chung ta dang thao luan ve Nghi dinh bao ve du lieu ca nhan.


“Ve cac quy dinh voi tai san so, nam 2021 vua qua, the gioi chon NFT la tu khoa cua nam nhung den nay chung ta van chua thua nhan ve tai san so. Dieu do co nghia la Viet Nam tiep tuc di cham hon so voi the gioi”, ong Nguyen Quang Dong neu quan diem.


Luat Cong nghiep cong nghe so se duoc trinh Quoc hoi vao nam 2023
Cung voi Luat Giao dich dien tu sua doi, Luat Cong nghiep cong nghe so cung la mot bo luat quan trong duoc Bo TT&TT xay dung de gop phan hoan thien the che cho tien trinh chuyen doi so. (Anh minh hoa)

Tuy nhien, vi Vien truong Vien Nghien cuu Chinh sach va Phat trien Truyen thong danh gia: Nam 2022 se la diem nhan lon ve the che cho chuyen doi so. Boi le Bo TT&TT dang trinh len Chinh phu xay dung, sua doi 4 Luat, trong do co 2 Luat quan trong, dung cham truc tiep den cac van de cua chuyen doi so gom: Luat Giao dich dien tu de cap den chu ky so, giao dich so, hop dong so, du lieu so...; Luat Cong nghiep cong nghe so.


Ong Nguyen Quang Dong cho biet them, Hoi Truyen thong so Viet Nam da co khuyen nghi: Trong Luat Cong nghiep cong nghe so can uu tien giai quyet 2 bai toan la co che sandbox va tai san so. Ve sandbox, phai dua vao Luat noi dung ve co che thi diem, thu nghiem co kiem soat de tren co so do trong tung nganh se co quy dinh rieng.


Luat can dua ra dinh nghia, khung phap ly thu nghiem co ban de co the chap nhan tai san so, tu do moi co the bao ve duoc no. 


"Cong nghe blockchain dang phat trien manh me nhung khi tao ra NFT lai khong duoc thua nhan nhu mot tai san. Day la thoi diem chung ta can lam nhanh, khi ma ngay ca trong ASEAN, Viet Nam van di cham hon cac nuoc", ong Nguyen Quang Dong nhan manh.


Trinh Quoc hoi du thao Luat Cong nghiep cong nghe so vao nam 2023


Thong tin cu the ve tien do xay dung Luat Giao dich dien tu sua doi, ong Nguyen Trong Duong, Pho Vu truong phu trach Vu Quan ly doanh nghiep, Bo TT&TT cho biet, Bo TT&TT da xay dung xong ho so de nghi sua Luat, Chinh phu da thong qua de nghi. Hien du thao Luat Giao dich dien tu sua doi dang duoc gui sang Quoc hoi de dua vao chuong trinh cong tac nam 2022, du kien Quoc hoi se xem xet, thao luan ve luat nay tai ky hop thang 10/2022.


Bo TT&TT dang tich cuc hoan thien du thao Luat giao dich dien tu sua doi. "Hai van de mau chot chung toi dua vao trong du thao Luat Giao dich dien tu sua doi, khong co trong Luat cu, do la quy dinh ve hoat dong cua cac nen tang so, cac dich vu so va giao dich truc tuyen; quy dinh ve du lieu so va giao dich du lieu. Bo TT&TT ky vong Luat Giao dich dien tu sua doi se la Luat ve viec chuyen doi toan bo hoat dong truyen thong len moi truong mang”, ong Nguyen Trong Duong chia se.


Doi voi Luat Cong nghiep cong nghe so, theo Pho Vu truong Vu CNTT Nguyen Thanh Tuyen, du thao Luat nay du kien trinh Quoc hoi trong nam 2023. Du thao Luat Cong nghiep cong nghe so se dinh nghia lai the nao la cong nghe so, the nao la cong nghiep cong nghe so, tu do tham chieu ra cac khai niem khac nhu doanh nghiep cong nghe so va cac hoat dong lien quan cong nghe so cung nhu viec quan ly, dieu kien thuc day phat trien.


Lien quan truc tiep den M&A, du thao Luat Cong nghiep cong nghe so se dua ra dinh nghia ve tai san so, tai san ao. Nhung giao dich hien gio nhu tien so co giao dich lon, neu khong cong nhan tai san thi khong the danh thue. O cac nuoc nhu My, ho dua ra viec quan ly tien so duoi goc do quan ly tai san. Du Luat Dan su co quy dinh ve tai san, nhung o cong nghe so se co nhung khia canh khac.


"Viet Nam co hon 99% doanh nghiep la nho va sieu nho. Vay lam the nao de cac doanh nghiep nay tiep can duoc voi nguon von khong lo tu nha dau tu trong nuoc va quoc te?. Chung ta coi du lieu la tai nguyen, nhung tai nguyen do nam trong tay ai? Vay can quy dinh de nguoi Viet Nam kinh doanh va kiem loi tren tai san so, thay vi nhung tai san nay nam trong tay cac ong lon quoc te. Do la nhung van de chung toi da dua vao du thao Luat. Tu goc do ve an ninh quoc gia, chung toi cung co dua ra cac quy dinh lien quan du lieu ve nang luong, dat dai, bi mat kinh doanh...", ong Nguyen Thanh Tuyen chia se them.


Van Anh


Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ được trình Quốc hội vào năm 2023

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT cho biết, dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số hiện đã báo cáo lên Chính phủ và được chuyển sang trình Quốc hội để đưa vào kế hoạch năm 2023.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: