Tại sao doanh nghiệp Việt cần xây dựng hạ tầng tại chỗ?

Do đặc thù ngành nghề hoặc hạ tầng cũ còn sót lại, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn phải duy trì hệ thống CNTT tại chỗ trong quá trình chuyển đổi số.


Sau đại dịch, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ và giải pháp đám mây. Tuy vậy, do đặc thù ngành nghề, nhiều tổ chức vẫn duy trì cơ sở hạ tầng tại chỗ. Khi đó, giải pháp đám mây lai - kết hợp giữa máy chủ vật lý tại chỗ với nền tảng đám mây - được nhiều bên lựa chọn.


Do nhìn thấy nhu cầu này, AWS (Amazon Web Services) đã chọn Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á để tung ra dịch vụ AWS OutPosts, cho phép doanh nghiệp sử dụng hạ tầng tại chỗ lẫn đám mây với trải nghiệm nhất quán. 


Tại sao doanh nghiệp Việt cần xây dựng hạ tầng tại chỗ?
Nhiều doanh nghiệp Việt sử dụng đám mây lai như bước đệm trong quá trình chuyển đổi số. (Ảnh: Hải Đăng)

Trả lời TinCongNghe, ông Paul Chen - Kiến trúc sư trưởng nhóm giải pháp của AWS khu vực Đông Nam Á - cho biết, những doanh nghiệp thuộc nhóm tài chính, ngân hàng, viễn thông hoặc các nhà máy vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong số các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đám mây lai.


Các tổ chức này trên thực tế đã chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng hạ tầng dữ liệu và ứng dụng trên đám mây, song họ vẫn có nhu cầu duy trì các hệ thống tại chỗ vì hai lý do. Thứ nhất, có những ứng dụng mà doanh nghiệp muốn truy cập vào gần như theo thời gian thực. Khi đó, hạ tầng tại chỗ sẽ đáp ứng tốt hơn so với đám mây vốn thường đặt máy chủ từ xa. Thứ hai, có nhiều ứng dụng đòi hỏi truy cập dữ liệu nội bộ, do đó cần xây dựng trên hạ tầng tại chỗ.


Ví dụ một số doanh nghiệp khi xây dựng ứng dụng cho người dùng cuối cần mức độ phản hồi nhanh theo thời gian thực, không có độ trễ. Hoặc một số tổ chức cần kiểm soát hạ tầng tại chỗ, không muốn giao thiết bị của mình cho bên thứ ba. Hay một số doanh nghiệp đã có sẵn các hệ thống tại chỗ khác nên cần xây dựng giải pháp để các thiết bị này giao tiếp với nhau.


Cũng có tổ chức cần xây dựng hệ thống tại chỗ vì muốn đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu nhập vào (ví dụ: tại các sự kiện trực tiếp trước khi phát sóng). Hoặc tại các nhà máy khi kết nối những thiết bị với nhau thì cần thông tin cực kỳ ổn định và tin cậy từ thiết bị công nghiệp để giám sát sản xuất. Ngoài ra ở một số hệ thống bán lẻ cần quản lý dữ liệu cục bộ của các cửa hàng, nên họ cũng sẽ duy trì cơ sở hạ tầng tại chỗ.


Với những lý do trên, nhiều doanh nghiệp vẫn phải duy trì cơ sở hạ tầng vật lý song song với nền tảng đám mây trong quá trình chuyển đổi số. 


Khi đó, người phụ trách thiết kế các giải pháp của AWS cho hay, các doanh nghiệp sẽ cần một nền tảng tại chỗ có thể hoạt động xuyên suốt và thống nhất với hạ tầng đám mây.


Lúc này nhà cung cấp dịch vụ cần có giải pháp để doanh nghiệp sử dụng đám mây lai hiệu quả. Dù doanh nghiệp sử dụng ứng dụng tại chỗ hay trên mây thì trải nghiệm cần liền mạch, giao diện sử dụng thống nhất.


Về phía doanh nghiệp, họ cần tìm đến những giải pháp đám mây lai có cùng cơ sở hạ tầng, đáng tin cậy, an toàn, và hiệu suất cao. Các công cụ để tự động hoá, kiểm soát bảo mật cũng phải giống nhau. Ngoài ra, cần bảo đảm hạ tầng tại chỗ đủ hiện đại để đổi mới sáng tạo nhanh như đám mây.


Tại Việt Nam, ông Paul Chen cho hay, nhiều ngân hàng cần lưu trữ dữ liệu người dùng tại chỗ nên duy trì giải pháp đám mây lai. Một số nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, viễn thông cần dữ liệu cận thời gian thực nên cũng đang sử dụng giải pháp này. Ngoài ra, mảng sản xuất cũng đang có xu hướng sử dụng đám mây lai, do nhiều thiết bị máy móc hiện vận hành trên hạ tầng tại chỗ.


Hải Đăng

Tai sao doanh nghiep Viet can xay dung ha tang tai cho?


Do dac thu nganh nghe hoac ha tang cu con sot lai, nhieu doanh nghiep Viet van phai duy tri he thong CNTT tai cho trong qua trinh chuyen doi so.


Sau dai dich, rat nhieu doanh nghiep Viet Nam co xu huong chuyen doi so, su dung cac dich vu va giai phap dam may. Tuy vay, do dac thu nganh nghe, nhieu to chuc van duy tri co so ha tang tai cho. Khi do, giai phap dam may lai - ket hop giua may chu vat ly tai cho voi nen tang dam may - duoc nhieu ben lua chon.


Do nhin thay nhu cau nay, AWS (Amazon Web Services) da chon Viet Nam la mot trong nhung quoc gia dau tien tai Dong Nam A de tung ra dich vu AWS OutPosts, cho phep doanh nghiep su dung ha tang tai cho lan dam may voi trai nghiem nhat quan. 


Tai sao doanh nghiep Viet can xay dung ha tang tai cho?
Nhieu doanh nghiep Viet su dung dam may lai nhu buoc dem trong qua trinh chuyen doi so. (Anh: Hai Dang)

Tra loi TinCongNghe, ong Paul Chen - Kien truc su truong nhom giai phap cua AWS khu vuc Dong Nam A - cho biet, nhung doanh nghiep thuoc nhom tai chinh, ngan hang, vien thong hoac cac nha may van chiem ty trong lon trong so cac doanh nghiep co nhu cau su dung dam may lai.


Cac to chuc nay tren thuc te da chuyen doi so manh me, xay dung ha tang du lieu va ung dung tren dam may, song ho van co nhu cau duy tri cac he thong tai cho vi hai ly do. Thu nhat, co nhung ung dung ma doanh nghiep muon truy cap vao gan nhu theo thoi gian thuc. Khi do, ha tang tai cho se dap ung tot hon so voi dam may von thuong dat may chu tu xa. Thu hai, co nhieu ung dung doi hoi truy cap du lieu noi bo, do do can xay dung tren ha tang tai cho.


Vi du mot so doanh nghiep khi xay dung ung dung cho nguoi dung cuoi can muc do phan hoi nhanh theo thoi gian thuc, khong co do tre. Hoac mot so to chuc can kiem soat ha tang tai cho, khong muon giao thiet bi cua minh cho ben thu ba. Hay mot so doanh nghiep da co san cac he thong tai cho khac nen can xay dung giai phap de cac thiet bi nay giao tiep voi nhau.


Cung co to chuc can xay dung he thong tai cho vi muon dam bao tinh toan ven cua tin hieu nhap vao (vi du: tai cac su kien truc tiep truoc khi phat song). Hoac tai cac nha may khi ket noi nhung thiet bi voi nhau thi can thong tin cuc ky on dinh va tin cay tu thiet bi cong nghiep de giam sat san xuat. Ngoai ra o mot so he thong ban le can quan ly du lieu cuc bo cua cac cua hang, nen ho cung se duy tri co so ha tang tai cho.


Voi nhung ly do tren, nhieu doanh nghiep van phai duy tri co so ha tang vat ly song song voi nen tang dam may trong qua trinh chuyen doi so. 


Khi do, nguoi phu trach thiet ke cac giai phap cua AWS cho hay, cac doanh nghiep se can mot nen tang tai cho co the hoat dong xuyen suot va thong nhat voi ha tang dam may.


Luc nay nha cung cap dich vu can co giai phap de doanh nghiep su dung dam may lai hieu qua. Du doanh nghiep su dung ung dung tai cho hay tren may thi trai nghiem can lien mach, giao dien su dung thong nhat.


Ve phia doanh nghiep, ho can tim den nhung giai phap dam may lai co cung co so ha tang, dang tin cay, an toan, va hieu suat cao. Cac cong cu de tu dong hoa, kiem soat bao mat cung phai giong nhau. Ngoai ra, can bao dam ha tang tai cho du hien dai de doi moi sang tao nhanh nhu dam may.


Tai Viet Nam, ong Paul Chen cho hay, nhieu ngan hang can luu tru du lieu nguoi dung tai cho nen duy tri giai phap dam may lai. Mot so nha cung cap dich vu truyen thong, vien thong can du lieu can thoi gian thuc nen cung dang su dung giai phap nay. Ngoai ra, mang san xuat cung dang co xu huong su dung dam may lai, do nhieu thiet bi may moc hien van hanh tren ha tang tai cho.


Hai Dang


Tại sao doanh nghiệp Việt cần xây dựng hạ tầng tại chỗ?

Do đặc thù ngành nghề hoặc hạ tầng cũ còn sót lại, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn phải duy trì hệ thống CNTT tại chỗ trong quá trình chuyển đổi số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: