Cổ phiếu Big Tech nào ấn tượng nhất năm 2021?

Cổ phiếu của tập đoàn này có mức tăng trưởng cao hơn cả Microsoft, Apple, Facebook, Amazon hay Tesla.


Cổ phiếu Big Tech nào ấn tượng nhất năm 2021?
CEO Alphabet Sundar Pichai

Alphabet, công ty mẹ của Google, chuẩn bị khép lại một năm 2021 “đại thắng” xét từ khía cạnh đầu tư. Theo CNBC, đây là cổ phiếu Big Tech tăng trưởng mạnh nhất năm nay. Với giá đóng cửa 2.938,33 USD vào ngày 23/12, cổ phiếu Alphabet đã tăng 68% giá trị. Chỉ còn vài ngày nữa, năm 2021 sẽ kết thúc. Rất khó để một hãng nào khác vượt được Alphabet.


Đứng sau Alphabet về tăng trưởng giá trị cổ phiếu là Microsoft (51%), Apple (33%), Meta (23%), Amazon (5%). Một công ty khác là Tesla ghi nhận mức tăng 51%.


Phần lớn doanh thu của Alphabet đến từ mảng quảng cáo của Google. Mảng này chứng tỏ khả năng phục hồi trong suốt đại dịch Covid-19 và chống chọi những quan ngại về lạm phát gần nhất. Nhiều người dùng tìm kiếm trên web và di động hơn, xem video YouTube nhiều hơn. Bộ phận hạ tầng đám mây cũng chớp cơ hội từ xu hướng làm việc từ xa.


Trong báo cáo kinh doanh quý III/2021, Alphabet cho biết doanh thu quảng cáo tăng 43% lên 53,1 tỷ USD. Doanh thu quảng cáo của YouTube tăng lên 7,2 tỷ USD, vượt kỳ vọng của nhà đầu tư.


Nếu như các hãng Internet khác như Facebook và Snap đều bị ảnh hưởng từ thay đổi quyền riêng tư trong iOS, Google lại khả quan hơn do kiểm soát hệ điều hành Android và không phụ thuộc vào Apple.


Tính cả năm 2021, doanh thu Alphabet dự kiến tăng 39% lên 254 tỷ USD, theo ước tính của Refinitiv. Đây là mức tăng nhanh nhất của hãng từ năm 2007. Năm 2020, lần đầu tiên Alphabet sụt giảm doanh thu vào quý II. Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, mảng tìm kiếm của Google dần trở về mức trước khi đại dịch xảy ra. Các nước bắt đầu mở cửa lại và người dùng tìm nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn, trong khi dành thêm nhiều thời gian trên YouTube. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, YouTube ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong mọi ứng dụng mạng xã hội tại Mỹ trong thời kỳ Covid-19.


Lần cuối Google có kết quả kinh doanh cao hơn mong đợi của Phố Wall là 12 năm trước, khi cổ phiếu tăng 2 lần trong năm. Khi ấy, Google nhỏ bé hơn hiện tại rất nhiều và chỉ đạt giá trị 1 nghìn tỷ USD vào tháng 1/2020. Chưa đầy 2 năm sau, Alphabet suýt chạm mốc 2 nghìn tỷ USD. Ngoài các mảng kinh doanh thuận lợi, Alphabet còn thu lời từ các khoản đầu tư vào UiPath, Duolinggo, Freshworks, Toast.


Nhìn sang năm 2022, các nhà phân tích cho rằng Alphabet có thể cần động lực mới để tiếp tục đà tăng trưởng.


Du Lam (Theo CNBC)

Co phieu Big Tech nao an tuong nhat nam 2021?


Co phieu cua tap doan nay co muc tang truong cao hon ca Microsoft, Apple, Facebook, Amazon hay Tesla.


Co phieu Big Tech nao an tuong nhat nam 2021?
CEO Alphabet Sundar Pichai

Alphabet, cong ty me cua Google, chuan bi khep lai mot nam 2021 “dai thang” xet tu khia canh dau tu. Theo CNBC, day la co phieu Big Tech tang truong manh nhat nam nay. Voi gia dong cua 2.938,33 USD vao ngay 23/12, co phieu Alphabet da tang 68% gia tri. Chi con vai ngay nua, nam 2021 se ket thuc. Rat kho de mot hang nao khac vuot duoc Alphabet.


Dung sau Alphabet ve tang truong gia tri co phieu la Microsoft (51%), Apple (33%), Meta (23%), Amazon (5%). Mot cong ty khac la Tesla ghi nhan muc tang 51%.


Phan lon doanh thu cua Alphabet den tu mang quang cao cua Google. Mang nay chung to kha nang phuc hoi trong suot dai dich Covid-19 va chong choi nhung quan ngai ve lam phat gan nhat. Nhieu nguoi dung tim kiem tren web va di dong hon, xem video YouTube nhieu hon. Bo phan ha tang dam may cung chop co hoi tu xu huong lam viec tu xa.


Trong bao cao kinh doanh quy III/2021, Alphabet cho biet doanh thu quang cao tang 43% len 53,1 ty USD. Doanh thu quang cao cua YouTube tang len 7,2 ty USD, vuot ky vong cua nha dau tu.


Neu nhu cac hang Internet khac nhu Facebook va Snap deu bi anh huong tu thay doi quyen rieng tu trong iOS, Google lai kha quan hon do kiem soat he dieu hanh Android va khong phu thuoc vao Apple.


Tinh ca nam 2021, doanh thu Alphabet du kien tang 39% len 254 ty USD, theo uoc tinh cua Refinitiv. Day la muc tang nhanh nhat cua hang tu nam 2007. Nam 2020, lan dau tien Alphabet sut giam doanh thu vao quy II. Tuy nhien, den dau nam 2021, mang tim kiem cua Google dan tro ve muc truoc khi dai dich xay ra. Cac nuoc bat dau mo cua lai va nguoi dung tim nhieu san pham, dich vu hon, trong khi danh them nhieu thoi gian tren YouTube. Theo Trung tam Nghien cuu Pew, YouTube ghi nhan muc tang truong manh nhat trong moi ung dung mang xa hoi tai My trong thoi ky Covid-19.


Lan cuoi Google co ket qua kinh doanh cao hon mong doi cua Pho Wall la 12 nam truoc, khi co phieu tang 2 lan trong nam. Khi ay, Google nho be hon hien tai rat nhieu va chi dat gia tri 1 nghin ty USD vao thang 1/2020. Chua day 2 nam sau, Alphabet suyt cham moc 2 nghin ty USD. Ngoai cac mang kinh doanh thuan loi, Alphabet con thu loi tu cac khoan dau tu vao UiPath, Duolinggo, Freshworks, Toast.


Nhin sang nam 2022, cac nha phan tich cho rang Alphabet co the can dong luc moi de tiep tuc da tang truong.


Du Lam (Theo CNBC)


Cổ phiếu Big Tech nào ấn tượng nhất năm 2021?

Cổ phiếu của tập đoàn này có mức tăng trưởng cao hơn cả Microsoft, Apple, Facebook, Amazon hay Tesla.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: