Dạy trẻ tham gia an toàn và tự tin trên môi trường mạng

“Em an toàn hơn cùng Google” được triển khai với mong muốn trang bị cho trẻ các kiến thức, công cụ cần thiết để trẻ em có thể tự bảo vệ, phát triển an toàn lành mạnh trên môi trường mạng.


Theo báo cáo từ DQ Institute, trong năm 2020, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có Chỉ số An toàn Trực tuyến dành cho trẻ em thấp nhất thế giới. Khảo sát của Nielsen đối với nhóm đối tượng trẻ em tại bốn quốc gia Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, cho thấy thanh thiếu niên lên mạng cho việc học và giải trí thường đối mặt với những mối nguy trên mạng như nội dung bạo lực, bắt nạt trên mạng, tin giả hay các mối nguy từ người lạ. Tuy nhiên, trẻ có khuynh hướng ít chia sẻ với phụ huynh khi gặp phải những vấn đề trên mà thường chọn cách im lặng hoặc có hành động tiêu cực vì lo ngại những phản ứng từ phụ huynh.


Dạy trẻ tham gia an toàn và tự tin trên môi trường mạng


Trẻ em lên mạng cần được bảo đảm an toàn - Ảnh chụp màn hình


Về phía phụ huynh, theo khảo sát an toàn trực tuyến các bậc phụ huynh tại Việt Nam thực hiện bởi Qaltrics và Google cho thấy 71% phụ huynh có con nhỏ học các lớp trực tuyến trong thời điểm đại dịch Covid-19 đều có quan ngại về vấn đề an toàn trên mạng nhưng hơn một phần ba số phụ huynh được phỏng vấn chưa bao giờ nói chuyện với trẻ nhỏ về vấn đề an toàn trên mạng. 


Trước thực trạng trên, dự án “Em an toàn hơn cùng Google” được triển khai với mong muốn trang bị cho trẻ các kiến thức, công cụ cần thiết để trẻ em có thể tự bảo vệ, phát triển an toàn lành mạnh trên môi trường mạng, đồng thời nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh để trở nên tự tin cùng con lên mạng an toàn. Đây cũng là sự hưởng ứng của Google đồng hành cùng Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), cho chương trình cấp quốc gia “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh và sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.


“Em an toàn hơn cùng Google” là một dự án giáo dục, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số một cách an toàn và tự tin dành cho trẻ từ 7-13 tuổi. Dự án với giáo trình được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn trẻ sử dụng Internet một cách an toàn, cẩn trọng và tránh các hành vi xấu có nguy cơ ảnh hưởng tới trẻ, cũng như dạy trẻ các nguyên tắc cơ bản về an toàn kỹ thuật số và quyền công dân số để các em có thể tự tin khám phá thế giới trực tuyến. Dự án này là một phần của Sáng kiến ‘An Toàn Hơn Cùng Google’ dành cho Việt Nam.


Tại Việt Nam, dự án sẽ do Google phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (C.F.C) triển khai. CFC hỗ trợ đào tạo các giảng viên nguồn cho chương trình và phổ biến chương trình đến các trường học, phụ huynh và học sinh ở Việt Nam qua các hội thảo.


Theo ông Nguyễn Đức Tuân, Quyền Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục ATTT đánh giá rất cao việc ra mắt chương trình “Em an toàn hơn cùng Google” hay “Be Internet Awesome”. Ở Việt Nam Google là nền tảng phổ biến được nhiều người sử dụng trong đó có trẻ em, do đó chương trình này góp phần nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, giúp trẻ em sử dụng Internet một cách tỉnh táo, thông minh, tử tế, mạnh mẽ và can đảm.


Ông Tuân cho biết, với việc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ngôn ngữ tiếng Việt cùng nội dung vô cùng phong phú phù hợp với trẻ em Việt Nam, sáng kiến này sẽ góp phần thực thi tốt và hiệu quả chương trình Bảo vệ trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành, thể hiện một cách rất rõ vai trò và trách nhiệm tích cực của Google đối với việc bảo vệ trẻ em Việt Nam.


Là một trong những hoạt động hợp tác của Cục ATTT với Google trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, ông Nguyễn Đức Tuân mong rằng chương trình “Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google”, sẽ là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ bảo vệ trẻ em Việt Nam trước các rủi ro trên môi trường mạng, đồng thời góp phần thúc đẩy trẻ em Việt Nam có thể tương tác sáng tạo lành mạnh trên môi trường này.


Tại Việt Nam, “Em an toàn hơn cùng Google-Be Internet Awesome (BIA) được sự đồng hành của các đại sứ an toàn mạng như: Bà Nguyễn Thúy Uyên Phương, nhà sáng lập hệ thống giáo dục Tomato Kids dành cho trẻ em; bà Trần Thu Hà, nhà báo, tác giả nhiều tác phẩm sách chuyên đề về giáo dục trẻ em; Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc; ca sĩ Đoan Trang và ông Lê Bá Anh, nhà sáng lập kênh YouTube Toystation với  nhiều nội dung hướng đến trẻ em và gia đình. Với sự ảnh hưởng tích cực trên truyền thông, sự đồng hành của các đại sứ an toàn mạng sẽ giúp chia sẻ và lan toả nhận thức về vấn đề an toàn trực tuyến và cũng như những kiến thức, kinh nghiệm hữu ích trong việc giáo dục trẻ để trở thành những nhà thám hiểm tự tin trong thế giới Internet.


Lê Mỹ

Day tre tham gia an toan va tu tin tren moi truong mang


“Em an toan hon cung Google” duoc trien khai voi mong muon trang bị cho trẻ các kién thúc, công cụ càn thiét dẻ trẻ em có thẻ tụ bảo vê, phát triẻn an toàn lành mạnh trên môi trưòng mạng.


Theo bao cao tu DQ Institute, trong nam 2020, Viet Nam nam trong so cac quoc gia co Chi so An toan Truc tuyen danh cho tre em thap nhat the gioi. Khao sat cua Nielsen doi voi nhom doi tuong tre em tai bon quoc gia Dong Nam A bao gom Viet Nam, cho thay thanh thieu nien len mang cho viec hoc va giai tri thuong doi mat voi nhung moi nguy tren mang nhu noi dung bao luc, bat nat tren mang, tin gia hay cac moi nguy tu nguoi la. Tuy nhien, tre co khuynh huong it chia se voi phu huynh khi gap phai nhung van de tren ma thuong chon cach im lang hoac co hanh dong tieu cuc vi lo ngai nhung phan ung tu phu huynh.


Day tre tham gia an toan va tu tin tren moi truong mang


Tre em len mang can duoc bao dam an toan - Anh chup man hinh


Ve phia phu huynh, theo khao sat an toan truc tuyen cac bac phu huynh tai Viet Nam thuc hien boi Qaltrics va Google cho thay 71% phu huynh co con nho hoc cac lop truc tuyen trong thoi diem dai dich Covid-19 deu co quan ngai ve van de an toan tren mang nhung hon mot phan ba so phu huynh duoc phong van chua bao gio noi chuyen voi tre nho ve van de an toan tren mang. 


Truoc thuc trang tren, du an “Em an toan hon cung Google” duoc trien khai voi mong muon trang bị cho trẻ các kién thúc, công cụ càn thiét dẻ trẻ em có thẻ tụ bảo vê, phát triẻn an toàn lành mạnh trên môi trưòng mạng, dong thoi nang cao nhan thuc cho cac bac phu huynh de tro nen tu tin cung con len mang an toan. Day cung la su huong ung cua Google dong hanh cung Cuc An toan thong tin (ATTT), Bo Thong tin va Truyen thong (TT&TT), cho chuong trinh cap quoc gia “Bao ve va ho tro tre em tuong tac lanh manh va sang tao tren moi truong mang giai doan 2021-2025”.


“Em an toan hon cung Google” là mọt du an giao duc, thuc day viec su dung cong nghe ky thuat so mot cach an toan va tu tin dành cho trẻ tù 7-13 tuỏi. Du an voi giao trinh duoc thiet ke dac biet de huong dan tre su dung Internet mot cach an toan, can trong va tranh cac hanh vi xáu có nguy co ảnh huỏng tói trẻ, cung nhu day trẻ cac nguyen tac co ban ve an toan ky thuat so va quyen cong dan so de các em co the tu tin kham pha the gioi truc tuyen. Dụ án nay la mot phan cua Sang kien ‘An Toan Hon Cung Google’ danh cho Viet Nam.


Tai Viet Nam, du an se do Google phoi hop cung Trung tam Tu van Suc khoe Gia dinh va Phat trien Cong dong (C.F.C) trien khai. CFC ho tro dao tao cac giang vien nguon cho chuong trinh va pho bien chuong trinh den cac truong hoc, phu huynh va hoc sinh o Viet Nam qua cac hoi thao.


Theo ong Nguyen Duc Tuan, Quyen Giam doc Trung tam Ung cuu khan cap khong gian mang Viet Nam, Cuc ATTT danh gia rat cao viec ra mat chuong trinh “Em an toan hon cung Google” hay “Be Internet Awesome”. O Viet Nam Google la nen tang pho bien duoc nhieu nguoi su dung trong do co tre em, do do chuong trinh nay gop phan nang cao nhan thuc va trang bi kien thuc ky nang ve bao ve tre em tren moi truong mang, giup tre em su dung Internet mot cach tinh tao, thong minh, tu te, manh me va can dam.


Ong Tuan cho biet, voi viec lan dau tien xuat hien tai Viet Nam voi ngon ngu tieng Viet cung noi dung vo cung phong phu phu hop voi tre em Viet Nam, sang kien nay se gop phan thuc thi tot va hieu qua chuong trinh Bao ve tre em do Thu tuong Chinh phu ban hanh, the hien mot cach rat ro vai tro va trach nhiem tich cuc cua Google doi voi viec bao ve tre em Viet Nam.


La mot trong nhung hoat dong hop tac cua Cuc ATTT voi Google trong viec bao ve tre em tren moi truong mang, ong Nguyen Duc Tuan mong rang chuong trinh “Be Internet Awesome - Em an toan hon cung Google”, se la mot cong cu hieu qua de ho tro bao ve tre em Viet Nam truoc cac rui ro tren moi truong mang, dong thoi gop phan thuc day tre em Viet Nam co the tuong tac sang tao lanh manh tren moi truong nay.


Tai Viet Nam, “Em an toan hon cung Google-Be Internet Awesome (BIA) duoc su dong hanh cua cac dai su an toan mang nhu: Ba Nguyen Thuy Uyen Phuong, nha sang lap he thong giao duc Tomato Kids danh cho tre em; ba Tran Thu Ha, nha bao, tac gia nhieu tac pham sach chuyen de ve giao duc tre em; Nghe si Uu tu Xuan Bac; ca si Doan Trang va ong Le Ba Anh, nha sang lap kenh YouTube Toystation voi  nhieu noi dung huong den tre em va gia dinh. Voi su anh huong tich cuc tren truyen thong, su dong hanh cua cac dai su an toan mang se giup chia se va lan toa nhan thuc ve van de an toan truc tuyen va cung nhu nhung kien thuc, kinh nghiem huu ich trong viec giao duc tre de tro thanh nhung nha tham hiem tu tin trong the gioi Internet.


Le My


Dạy trẻ tham gia an toàn và tự tin trên môi trường mạng

“Em an toàn hơn cùng Google” được triển khai với mong muốn trang bị cho trẻ các kiến thức, công cụ cần thiết để trẻ em có thể tự bảo vệ, phát triển an toàn lành mạnh trên môi trường mạng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: