VNPT công bố thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên cả nước

Mobile Money do VNPT cung cấp là dịch vụ giúp mọi khách hàng có thể sử dụng thuê bao VinaPhone của mình như một tài khoản ngân hàng với đầy đủ các chức năng và không cần đến tiền mặt.


VNPT công bố thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên cả nước - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút khai trương dịch vụ Mobile Money của VNPT. (Ảnh: VNPT)


Ngày 25/11, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức công bố cung cấp dịch vụ Mobile Money trên cả nước.


Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau một quá trình dài chuẩn bị của nhà mạng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của cơ quan chức năng và đưa loại hình thanh toán không tiền mặt mới tới với người dân.


Trước đó ngày 18/11, Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định chấp thuận cho VNPT triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money. Việc cấp phép triển khai Mobile Money được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, nhất là trong giai đoạn triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.


Mobile Money do Tập đoàn VNPT cung cấp là dịch vụ giúp mọi khách hàng có thể sử dụng thuê bao VinaPhone của mình như một tài khoản ngân hàng, với đầy đủ các chức năng: Nạp, rút, chuyển tiền và thanh toán các dịch vụ. Nhờ đặc điểm này, Mobile Money phù hợp với mọi tầng lớp người dân, tại mọi vùng miền trên đất nước.


Theo đại diện VNPT, dịch vụ này được tích hợp các công nghệ hàng đầu của ngành ngân hàng và viễn thông như định danh điện tử eKYC, AI/Bigdata, Machine Learning, QR code; các giải pháp thanh toán không tiếp xúc như NFC, sóng âm…


Với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng gồm mạng di động, viễn thông, internet hơn 30 triệu thuê bao, hơn 30 ngàn trường học, hơn 20 ngàn nhà thuốc, hơn 7 ngàn cơ sở y tế/bệnh viện, kết nối thanh toán hơn 5 ngàn dịch vụ hành chính công và dịch vụ thiết yếu (điện, nước), ứng dụng Mobile Money mang tên VNPT Pay đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thanh toán, mua sắm và tiện ích gắn với đời sống hàng ngày của mỗi người dân.


VNPT công bố thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên cả nước - Ảnh 2.

Ứng dụng VNPT Pay do VNPT phát triển. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


VNPT sở hữu mạng lưới điểm kinh doanh với hàng chục ngàn điểm giao dịch phủ rộng và sâu khắp 63 tỉnh thành cả nước sẽ giúp dịch vụ Mobile Money dễ dàng tiếp cận tới ngay cả những địa bàn vùng sâu, vùng xa, những nơi có điều kiện cơ sở vật chất khó khăn.


Trong thời gian tới, VNPT cam kết tiếp tục phát triển điểm kinh doanh Mobile Money rộng khắp đến các thôn, xóm, bản, làng…, hướng đến thúc đẩy hệ sinh thái tài chính toàn diện tại Việt Nam với các dịch vụ tài chính phái sinh khác, mang tới nền tài chính số công bằng cho mọi người dân./.


Lấy linkVNPT cong bo thi diem cung cap dich vu Mobile Money tren ca nuoc


Mobile Money do VNPT cung cap la dich vu giup moi khach hang co the su dung thue bao VinaPhone cua minh nhu mot tai khoan ngan hang voi day du cac chuc nang va khong can den tien mat.


VNPT cong bo thi diem cung cap dich vu Mobile Money tren ca nuoc - Anh 1.

Cac dong chi lanh dao bam nut khai truong dich vu Mobile Money cua VNPT. (Anh: VNPT)


Ngay 25/11, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) chinh thuc cong bo cung cap dich vu Mobile Money tren ca nuoc.


Su kien danh dau buoc ngoat quan trong sau mot qua trinh dai chuan bi cua nha mang nham dap ung cac tieu chuan khat khe cua co quan chuc nang va dua loai hinh thanh toan khong tien mat moi toi voi nguoi dan.


Truoc do ngay 18/11, Ngan hang Nha nuoc da ky quyet dinh chap thuan cho VNPT trien khai thi diem dich vu Mobile Money. Viec cap phep trien khai Mobile Money duoc xem la buoc tien quan trong trong viec hoan thien thi truong thanh toan khong dung tien mat tai Viet Nam, nhat la trong giai doan trien khai De an phat trien thanh toan khong dung tien mat giai doan 2021-2025 cua Chinh phu va Nghi dinh thay the Nghi dinh 101/2012/ND-CP ve thanh toan khong dung tien mat.


Mobile Money do Tap doan VNPT cung cap la dich vu giup moi khach hang co the su dung thue bao VinaPhone cua minh nhu mot tai khoan ngan hang, voi day du cac chuc nang: Nap, rut, chuyen tien va thanh toan cac dich vu. Nho dac diem nay, Mobile Money phu hop voi moi tang lop nguoi dan, tai moi vung mien tren dat nuoc.


Theo dai dien VNPT, dich vu nay duoc tich hop cac cong nghe hang dau cua nganh ngan hang va vien thong nhu dinh danh dien tu eKYC, AI/Bigdata, Machine Learning, QR code; cac giai phap thanh toan khong tiep xuc nhu NFC, song am…


Voi he sinh thai dich vu da dang gom mang di dong, vien thong, internet hon 30 trieu thue bao, hon 30 ngan truong hoc, hon 20 ngan nha thuoc, hon 7 ngan co so y te/benh vien, ket noi thanh toan hon 5 ngan dich vu hanh chinh cong va dich vu thiet yeu (dien, nuoc), ung dung Mobile Money mang ten VNPT Pay dap ung day du cac nhu cau thanh toan, mua sam va tien ich gan voi doi song hang ngay cua moi nguoi dan.


VNPT cong bo thi diem cung cap dich vu Mobile Money tren ca nuoc - Anh 2.

Ung dung VNPT Pay do VNPT phat trien. (Anh: Minh Son/Vietnam+)


VNPT so huu mang luoi diem kinh doanh voi hang chuc ngan diem giao dich phu rong va sau khap 63 tinh thanh ca nuoc se giup dich vu Mobile Money de dang tiep can toi ngay ca nhung dia ban vung sau, vung xa, nhung noi co dieu kien co so vat chat kho khan.


Trong thoi gian toi, VNPT cam ket tiep tuc phat trien diem kinh doanh Mobile Money rong khap den cac thon, xom, ban, lang…, huong den thuc day he sinh thai tai chinh toan dien tai Viet Nam voi cac dich vu tai chinh phai sinh khac, mang toi nen tai chinh so cong bang cho moi nguoi dan./.


Lay link

VNPT công bố thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên cả nước

Mobile Money do VNPT cung cấp là dịch vụ giúp mọi khách hàng có thể sử dụng thuê bao VinaPhone của mình như một tài khoản ngân hàng với đầy đủ các chức năng và không cần đến tiền mặt.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: