2 cách tăng tốc Facebook trên Windows 11 ít người biết

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng tăng tốc độ tải nội dung trên Facebook.


DNS là gì?


DNS (Domain name system) hay còn gọi là hệ thống phân giải tên miền, giúp biến những địa chỉ IP khó nhớ thành các tên gọi, ví dụ như kynguyenso.plo.vn hay plo.vn… Thêm vào đó, DNS còn giúp ngăn chặn phần mềm độc hại, nâng cao khả năng bảo mật thông tin và tăng tốc độ tải trang.


Theo thống kê, Cloudflare DNS là máy chủ có tốc độ phản hồi nhanh nhất hiện nay chỉ với 13,6 ms (milliseconds), thấp hơn so với 23,1 ms của OpenDNS và 22,7 ms đối với Google DNS.


cloudflare


Thống kê của Cloudflare vào tháng 10-2020. Ảnh: MINH HOÀNG


Cách đổi DNS trên Windows 11


Việc thay đổi DNS trên máy tính tương đối đơn giản, tuy nhiên, tên và vị trí các tùy chọn có thể khác biệt đôi chút tùy vào phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng.


settings-windows-11

Đầu tiên, bạn hãy bấm vào menu Start và chọn Settings - Network & Internet, sau đó chọn Ethernet (mạng có dây) hoặc WiFi (mạng không dây) tùy vào loại kết nối đang sử dụng.


chinh-sua-dns

Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến mục DNS server assignment - Edit - Manual, sau đó kích hoạt tùy chọn IPv4. Trong hộp thoại mới hiện ra, bạn hãy nhập vào mục Prefered DNS (DNS ưu tiên) và Alternate DNS (DNS thay thế) máy chủ cần sử dụng, đơn cử như:


-CloudFlare DNS: 1.1.1.1 và 1.0.0.1 (bảo mật và tốc độ nhanh nhất hiện nay)


-AdGuard DNS: 176.103.130.130 và 176.103.130.131 (chặn quảng cáo, phần mềm độc hại)


-OpenDNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220 (tốc độ nhanh)


-Quad9 DNS: 9.9.9.9 và 149.112.112.112 (bảo mật)


-Google DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4 (tốc độ nhanh)


chon-dns

Sau đó lựa chọn chế độ mã hóa cho cả hai mục là Encrypted prefered, unencrypted allowed rồi nhấn Save để lưu lại.


Nếu không thích chỉnh sửa phức tạp, người dùng có thể tải về phần mềm DNS Jumper tại địa chỉ https://www.sordum.org/?p=7952, tương thích với các thiết bị chạy Windows XP trở lên. Ngoài việc giúp tăng tốc độ truy cập, DNS còn hỗ trợ ngăn chặn các liên kết lừa đảo, botnet, phần mềm độc hại…


dns-jumper

Khi hoàn tất, bạn chỉ cần chọn All Network Adapters, sau đó lựa chọn máy chủ DNS yêu thích tại mục Choose a DNS Server, cuối cùng nhấn Apply DNS để lưu lại.


(Theo Kỷ Nguyên Số)

2 cach tang toc Facebook tren Windows 11 it nguoi biet


(PLO)- Chi voi vai thao tac don gian, ban co the de dang tang toc do tai noi dung tren Facebook.


DNS la gi?


DNS (Domain name system) hay con goi la he thong phan giai ten mien, giup bien nhung dia chi IP kho nho thanh cac ten goi, vi du nhu kynguyenso.plo.vn hay plo.vn… Them vao do, DNS con giup ngan chan phan mem doc hai, nang cao kha nang bao mat thong tin va tang toc do tai trang.


Theo thong ke, Cloudflare DNS la may chu co toc do phan hoi nhanh nhat hien nay chi voi 13,6 ms (milliseconds), thap hon so voi 23,1 ms cua OpenDNS va 22,7 ms doi voi Google DNS.


cloudflare


Thong ke cua Cloudflare vao thang 10-2020. Anh: MINH HOANG


Cach doi DNS tren Windows 11


Viec thay doi DNS tren may tinh tuong doi don gian, tuy nhien, ten va vi tri cac tuy chon co the khac biet doi chut tuy vao phien ban he dieu hanh ban dang su dung.


settings-windows-11

Dau tien, ban hay bam vao menu Start va chon Settings - Network & Internet, sau do chon Ethernet (mang co day) hoac WiFi (mang khong day) tuy vao loai ket noi dang su dung.


chinh-sua-dns

Tiep theo, nguoi dung chi can tim den muc DNS server assignment - Edit - Manual, sau do kich hoat tuy chon IPv4. Trong hop thoai moi hien ra, ban hay nhap vao muc Prefered DNS (DNS uu tien) va Alternate DNS (DNS thay the) may chu can su dung, don cu nhu:


-CloudFlare DNS: 1.1.1.1 va 1.0.0.1 (bao mat va toc do nhanh nhat hien nay)


-AdGuard DNS: 176.103.130.130 va 176.103.130.131 (chan quang cao, phan mem doc hai)


-OpenDNS: 208.67.222.222 va 208.67.220.220 (toc do nhanh)


-Quad9 DNS: 9.9.9.9 va 149.112.112.112 (bao mat)


-Google DNS: 8.8.8.8 va 8.8.4.4 (toc do nhanh)


chon-dns

Sau do lua chon che do ma hoa cho ca hai muc la Encrypted prefered, unencrypted allowed roi nhan Save de luu lai.


Neu khong thich chinh sua phuc tap, nguoi dung co the tai ve phan mem DNS Jumper tai dia chi https://www.sordum.org/?p=7952, tuong thich voi cac thiet bi chay Windows XP tro len. Ngoai viec giup tang toc do truy cap, DNS con ho tro ngan chan cac lien ket lua dao, botnet, phan mem doc hai…


dns-jumper

Khi hoan tat, ban chi can chon All Network Adapters, sau do lua chon may chu DNS yeu thich tai muc Choose a DNS Server, cuoi cung nhan Apply DNS de luu lai.


(Theo Ky Nguyen So)


2 cách tăng tốc Facebook trên Windows 11 ít người biết

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng tăng tốc độ tải nội dung trên Facebook.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: