Mỹ thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới

Mỹ đã trở thành trung tâm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới sau khi Trung Quốc "đàn áp" mạnh mẽ hoạt động này.


Cuộc ‘đàn áp dữ dội" của Trung Quốc đối với hoạt động khai thác và kinh doanh Bitcoin từ cuối tháng 5/2021 nhằm giảm thiểu những rủi ro về tài chính đã "tàn phá" ngành khai thác Bitcoin, buộc các thợ đào phải đóng cửa hoặc chuyển ra nước ngoài.


Dữ liệu do Trung tâm tài chính thay thế Cambridge của Anh (Cambridge Centre for Alternative Finance) cho thấy thị phần của Trung Quốc trong "sức mạnh" tính toán, giải thuật toán của các máy tính được kết nối với mạng bitcoin toàn cầu, được gọi là "tỷ lệ băm", đã giảm xuống 0 vào tháng 7/2021, từ mức 44% vào tháng 5/2021 và 75% vào năm 2019.


Mỹ thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Hoạt động khai thác ở những nơi khác tiếp tục trì trệ khi các nhà khai thác chuyển hướng chú ý sang Bắc Mỹ và Trung Á. Các công ty khai thác lớn ở Trung Quốc cũng di chuyển, mặc dù quá trình này gặp rất nhiều khó khăn về mặt hậu cần.


Do đó, Mỹ trở thành địa chỉ khai thác có thị phần lớn nhất trên toàn cầu, chiếm khoảng 35,4% tỷ lệ băm trên toàn thế giới tính đến cuối tháng 8. Các vị trí tiếp theo thuộc về Kazakhstan và Nga.


Bitcoin được tạo ra, hay gọi là "khai thác", bởi các máy tính công suất cao, thường đặt tại các trung tâm dữ liệu ở các khu vực khác nhau trên thế giới, cùng cạnh tranh để giải các thuật toán phức tạp trong một quy trình sử dụng nhiều điện năng.


Các nhà chức trách ở những nơi khác ngoài Trung Quốc vẫn đang khoan dung hơn, hoặc thậm chí còn hoan nghênh việc khai thác Bitcoin. Trong khi đó, các nhà chức trách Trung Quốc đã công bố các quy định rất khắt khe đối với việc khai thác và giao dịch Bitcoin, thậm chí tháng 9 vừa qua còn tăng cường các quy định khắt khe hơn nữa.


"Trọng tâm hiện tại của chúng tôi là đẩy nhanh việc xây dựng các trung tâm khai thác phù hợp ở Bắc Mỹ và châu Âu" sau khi Trung Quốc tiếp tục "đàn áp" hoạt động này trong tháng vừa qua, đại diện của hãng sản xuất giàn khai thác Ebang International Holdings cho biết.


Tuy nhiên, quá trình di chuyển không đơn giản, và nhìn chung các công ty khai thác Bitcoin đã bị "bầm giập" đáng kể sau những chiến dịch "đàn áp" của Trung Quốc.


Tham khảo: Reuters

Lấy linkMy thay the Trung Quoc tro thanh trung tam khai thac Bitcoin lon nhat the gioi


My da tro thanh trung tam khai thac Bitcoin lon nhat the gioi sau khi Trung Quoc "dan ap" manh me hoat dong nay.


Cuoc ‘dan ap du doi" cua Trung Quoc doi voi hoat dong khai thac va kinh doanh Bitcoin tu cuoi thang 5/2021 nham giam thieu nhung rui ro ve tai chinh da "tan pha" nganh khai thac Bitcoin, buoc cac tho dao phai dong cua hoac chuyen ra nuoc ngoai.


Du lieu do Trung tam tai chinh thay the Cambridge cua Anh (Cambridge Centre for Alternative Finance) cho thay thi phan cua Trung Quoc trong "suc manh" tinh toan, giai thuat toan cua cac may tinh duoc ket noi voi mang bitcoin toan cau, duoc goi la "ty le bam", da giam xuong 0 vao thang 7/2021, tu muc 44% vao thang 5/2021 va 75% vao nam 2019.


My thay the Trung Quoc tro thanh trung tam khai thac Bitcoin lon nhat the gioi - Anh 1.

Hoat dong khai thac o nhung noi khac tiep tuc tri tre khi cac nha khai thac chuyen huong chu y sang Bac My va Trung A. Cac cong ty khai thac lon o Trung Quoc cung di chuyen, mac du qua trinh nay gap rat nhieu kho khan ve mat hau can.


Do do, My tro thanh dia chi khai thac co thi phan lon nhat tren toan cau, chiem khoang 35,4% ty le bam tren toan the gioi tinh den cuoi thang 8. Cac vi tri tiep theo thuoc ve Kazakhstan va Nga.


Bitcoin duoc tao ra, hay goi la "khai thac", boi cac may tinh cong suat cao, thuong dat tai cac trung tam du lieu o cac khu vuc khac nhau tren the gioi, cung canh tranh de giai cac thuat toan phuc tap trong mot quy trinh su dung nhieu dien nang.


Cac nha chuc trach o nhung noi khac ngoai Trung Quoc van dang khoan dung hon, hoac tham chi con hoan nghenh viec khai thac Bitcoin. Trong khi do, cac nha chuc trach Trung Quoc da cong bo cac quy dinh rat khat khe doi voi viec khai thac va giao dich Bitcoin, tham chi thang 9 vua qua con tang cuong cac quy dinh khat khe hon nua.


"Trong tam hien tai cua chung toi la day nhanh viec xay dung cac trung tam khai thac phu hop o Bac My va chau Au" sau khi Trung Quoc tiep tuc "dan ap" hoat dong nay trong thang vua qua, dai dien cua hang san xuat gian khai thac Ebang International Holdings cho biet.


Tuy nhien, qua trinh di chuyen khong don gian, va nhin chung cac cong ty khai thac Bitcoin da bi "bam giap" dang ke sau nhung chien dich "dan ap" cua Trung Quoc.


Tham khao: Reuters

Lay link

Mỹ thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới

Mỹ đã trở thành trung tâm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới sau khi Trung Quốc "đàn áp" mạnh mẽ hoạt động này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: