Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả nổi bật

Mặc dù trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả khả quan.Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả nổi bật


Nổi bật là Công an tỉnh đã phát huy vai trò thường trực, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết liệt chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06+ chuyển đổi số cấp thôn là nòng cốt trong hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cũng như hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID.


Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 713.860 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt (mức 1 là: 56.254 tài khoản, mức 2 là: 657.606 tài khoản), trên tổng số 977.829 công dân trên 14 tuổi, đạt 73% người dân đủ điều kiện, là một trong những tỉnh có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao cả nước.


Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Khách sạn, căn hộ, biệt thự, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; nhà trọ, nhà khách, nhà công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Mô hình của Đề án 06.


100% các cơ sở giáo dục sẵn sàng triển khai nền tảng dạy học trực tuyến trong công tác dạy và học khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra; 100% các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng các kho học liệu trực tuyến dùng chung trên các nền tảng số (vinhphuc.violet.vn); 100% các cơ sở giáo dục sử dụng nền tảng số để thông tin, liên lạc với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh, bao gồm cả ứng dụng mạng xã hội; 100% các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng các kho học liệu trực tuyến dùng chung trên các nền tảng số (igiaoduc.vn; https://itrithuc.vn; vinhphuc.violet.vn).


Sở Y tế thường xuyên tạo lập và cập nhật dữ liệu trên Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 12/6/2024, đã tạo lập được 1.210.986 hồ sơ sức khỏe cá nhân chiếm trên 96% tổng dân số trên địa bàn tỉnh.


Triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID: 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh HIS và đầu tư thiết bị để phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNeID.


Theo báo cáo của các đơn vị khám, chữa bệnh, tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh là 559.828 lượt. Trong đó có 259.399 khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, 1.213 lượt khám chữa bệnh bằng VNeID.


Ngân hàng Nhà nước triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Ước thực hiện đến hết tháng 6/2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tăng 58,3% về số lượng và 30,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023; qua kênh Internet tăng 49,3% về số lượng và 21,6% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 64,7% về số lượng và 32,8% về giá trị; qua phương thức QR code tăng 653,84% về số lượng và 1.034,72% về giá trị.


Giao dịch qua ATM giảm 12,34% về số lượng và giảm 8,78% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang các hình thức thanh toán điện tử. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho thanh toán thẻ tiếp tục được quan tâm cải thiện, nâng cấp với 241 máy ATM; 990 POS được lắp đặt tại các cơ sở kinh doanh, siêu thị, chuỗi phân phối, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học... trong toàn tỉnh.


Cục thuế tỉnh đã tăng cường công tác triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho người bán hàng khi áp dụng hóa đơn điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về việc được xuất hóa đơn ngay khi mua hàng hóa, dịch vụ, nâng cao hiệu quả của việc áp dụng chính sách pháp luật về hóa đơn điện tử.


Tiếp tục triển khai mở rộng ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di dộng (eTax Mobile) nhằm mở rộng thêm các kênh giao tiếp, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, khai thuế, nộp thuế mọi lúc, mọi nơi và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.


Tăng cường công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân nhằm bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, đồng bộ dữ liệu về thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.


Đồng thời, tập trung công tác triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID), trong đó, quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác triển khai nộp thuế theo ID khoản nộp; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp; phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai thu nộp thuế theo hình thức điện tử, không dùng tiền mặt, hạn chế sai sót, nợ sai, nợ ảo cho người nộp thuế.


Kết quả cụ thể, 6 tháng năm 2024, toàn tỉnh có 100% doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet. Tỷ lệ người nộp thuế khai thuế điện tử đạt xấp xỉ 100% trên tổng số hồ sơ khai thuế đã nộp. Toàn tỉnh có 100% doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử, số giấy nộp tiền và số tiền nộp thuế điện tử đạt 98,99% so với tổng số giấy nộp; 100% hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thực hiện bằng phương thức điện tử.


Bảo hiểm xã hội tỉnh đã yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người dân phối hợp triển khai việc bổ sung, kê khai số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phục vụ cho việc đồng bộ dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội đang quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân và cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý đã hoàn thành theo đúng dự kiến trước ngày 01/10/2024.


Tổng số cài đặt VssID từ khi triển khai đến nay là 557.320/1.122.917 đạt 49,6% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tăng cường đẩy mạnh chia sẻ, cập nhật thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia của ngành Bảo hiểm xã hộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.


Đến nay, có 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân; số lượt đã tra cứu là 815.204 lượt và thành công là 639.308 lượt, đạt 78,4%. Để bảo đảm kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhất là quyền lợi trong khám chữa bệnh của người tham gia, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn tăng cường công tác hướng dẫn người lao động và Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội; cài đặt và sử dụng phần mềm Bảo hiểm xã hội số - VssID, tổng số cài đặt VssID là 535.840 người.


Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số; Tổ chức khóa đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu chuyển đổi số các sở, ban, ngành, địa phương; Xây dựng chiến lược dữ liệu của tỉnh; Cổng dữ liệu mở; Triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu…


Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung tính năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, công dân, công cụ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh; Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường; xây dựng ứng dụng, số hóa dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu ngành Tư pháp, nhất là hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản… các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, làm giàu thông tin cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


Theo Xuân Hà (Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc)

Chuyen doi so tinh Vinh Phuc dat nhieu ket qua noi bat


Mac du trong qua trinh trien khai nhiẹm vụ chuyen doi so con gap nhieu kho khan song duoc su quan tam va chi dao quyet liet cua lanh dao tinh, chuyen doi so tinh Vinh Phuc 6 thang nam 2024 da dat duoc nhièu ket qua khả quan.

Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả nổi bật

Mặc dù trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả nổi bật
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: