Lào Cai triển khai chiến lược phát triển thông tin cơ sở

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch Hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch đặt ra mục tiêu 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư; tỷ lệ chuyển đổi Đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông đạt 40%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử đạt 85%; tỷ lệ phường, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng 30%.


Cấp tỉnh xây dựng hệ thống thông tin nguồn để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở...


lao cai 1.jpg
Kế hoạch đặt ra mục tiêu 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư.

Để hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đề ra, trong năm 2024 sẽ có 23 xã được đầu tư truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. Hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, công nghệ để số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của Trung tâm Văn hóa Thông tin Truyền thông các địa phương và nâng cấp trang thông tin cấp xã...


Theo Mai Huệ (Đài Phát Thanh -Truyền hình Lào Cai)

Lao Cai trien khai chien luoc phat trien thong tin co so


UBND tinh Lao Cai vua ban hanh Ke hoach Hanh dong nam 2024 trien khai Chien luoc phat trien linh vuc thong tin co so giai doan 2021 - 2025 tren dia ban tinh.

Lào Cai triển khai chiến lược phát triển thông tin cơ sở

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch Hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Lào Cai triển khai chiến lược phát triển thông tin cơ sở
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: