Ứng dụng blockchain và chữ ký số giải bài toán xác thực văn bằng, chứng chỉ

Cổng thông tin xác thực văn bằng ứng dụng blockchain và chữ ký số hiện đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tại địa chỉ vanbang.ptit.edu.vn. Nhóm phát triển cho biết, sẵn sàng chia sẻ giải pháp cho các đơn vị đào tạo khác sử dụng.


Giải pháp công nghệ hỗ trợ phát hiện văn bằng, chứng chỉ giả


Hiện nay, tình trạng buôn bán, sử dụng chứng chỉ hay bằng cấp giả đã và đang là một vấn nạn của xã hội. Các cơ quan, tổ chức đều đang phải đối mặt với bài toán nan giải này trong quá trình tuyển dụng. Điều đáng báo động chỉ trong vài năm trở lại đây, đã có hàng chục nghìn bằng cấp, chứng chỉ giả đã được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.


Mặt khác, theo chia sẻ của đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), trung bình mỗi năm đơn vị này tiếp nhận hàng nghìn yêu cầu xác thực văn bằng từ các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Điều này đòi hỏi nguồn lực và thời gian không nhỏ của Học viện, từ việc tra cứu trong sổ văn bằng gốc đến phúc đáp yêu cầu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng văn bản.


Xuất phát từ thực tế trên, nhóm nghiên cứu thuộc PTIT đã kết hợp với Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của CMC phát triển Cổng thông tin xác thực văn bằng, chứng chỉ ứng dụng công nghệ blockchain và chữ ký số. Giải pháp hướng tới mục tiêu kép là có thể xác thực được nguồn gốc văn bằng và đảm bảo tính pháp lý.


Ứng dụng blockchain và chữ ký số giải bài toán xác thực văn bằng, chứng chỉ
Sử dụng giải pháp này, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân có thể dễ dàng tra cứu và xác thực văn bằng mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại hay máy tính.

Trao đổi với TinCongNghe, đại diện nhóm nghiên cứu giải pháp cho biết, đến nay 1 số đơn vị đã triển khai ứng dụng blockchain trong quản lý văn bằng nhưng không được pháp luật thừa nhận về tính pháp lý, vì thế việc xác thực không thể thực hiện được.


“Điểm khác biệt của giải pháp Cổng thông tin xác thực văn bằng, chứng chỉ ứng dụng công nghệ blockchain và chữ ký số chính là tích hợp chữ ký số được cung cấp bởi Ban cơ yếu Chính phủ vào toàn bộ quy trình quản lý văn bằng chứng chỉ. Nhờ vậy, đảm bảo tính pháp lý trong việc xác thực. Cùng với đó, công nghệ blockchain được sử dụng theo đúng tính chất phân tán, mỗi 1 trường là 1 thành phần của hệ thống và có thể dễ dàng triển khai hệ thống sau 2 tiếng”, đại diện nhóm nghiên cứu cho hay.


Hướng tới trở thành Cổng văn bản, chứng chỉ quốc gia


Ở thời điểm hiện tại, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện và đưa vào vận hành Cổng thông tin xác thực văn bản, chứng chỉ trên môi trường số ứng dụng công nghệ blockchain và chữ ký số tại địa chỉ vanbang.ptit.edu.vn.


Với hệ thống này, văn bằng bản PDF được ký số bằng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để bảo đảm tính pháp lý, có thể xác thực bằng các phần mềm của nước ngoài như Acrobat, Foxit... thông tin văn bằng và phụ lục văn bằng dưới dạng metadata (siêu dữ liệu) được lưu trong blockchain dưới dạng JSON cũng được ký số để bảo đảm tính pháp lý.


Khi tra cứu thông tin quá trình phát hành văn bằng được thể hiện bằng giao dịch (tx) cụ thể kèm ngày giờ và tham chiếu trong sổ cái Explore, bảo đảm tính toàn vẹn và không sửa, xóa lịch sử cấp phát văn bằng chứng chỉ bằng blockchain.


Sinh viên, ứng viên và các nhà tuyển dụng lao động có thể kiểm tra, tìm kiếm bằng QR Code hay bằng họ tên, mã văn bằng. Thông tin tìm được bảo đảm tính pháp lý bằng chữ ký số và bảo đảm tính toàn vẹn của lịch sử cấp phát văn bằng chứng chỉ bằng blockchain.


Ngoài ra, một trong những điểm đột phá của giải pháp là việc phát triển hệ thống ký số trực tiếp theo lô và trên dữ liệu dạng JSON theo chuẩn thế giới RFS7515 mà hiện tại Việt Nam chưa đưa vào sử dụng. Việc sử dụng chuẩn thế giới RFS7515 trong ký số JSON giúp các cơ sở đào tạo có thể xác thực cả nội dung các phụ lục của văn bằng; giúp cho các nhà tuyển dụng, tổ chức, doanh nghiệp có thêm nhiều thông tin hơn về văn bằng cần tra cứu.


Ứng dụng blockchain và chữ ký số giải bài toán xác thực văn bằng, chứng chỉ
Hình ảnh nội dung văn bằng trên hệ thống.

Giải pháp của nhóm nghiên cứu thuộc PTIT đã đáp ứng được 2 yêu cầu, đó là: Phát triển hệ thống có tính pháp lý để đảm bảo rằng việc xác thực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được diễn ra hoàn toàn trên môi trường mạng; đã xây dựng thành công 1 nền tảng xác thực văn bằng quốc gia, không chỉ dừng lại dành cho Học viện.


“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ nền tảng xác thực văn bằng, chứng chỉ này cho các đơn vị đào tạo sử dụng, với mục tiêu hướng tới là trở thành 1 cổng xác thực văn bằng quốc gia”, đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ thêm.


Bên cạnh đó, trong thời gian tới, PTIT cũng dự định sẽ số hóa toàn bộ văn bằng, chứng chỉ của trường để đưa lên hệ thống, Với định hướng trở thành trường đại học số đầu tiên, PTIT còn đã và đang tiếp tục từng bước phát triển, triển khai chứng nhận số, định hướng xây dựng một hệ thống quản lý và cấp phát văn bằng số trong tương lai.


Vân Anh

Ung dung blockchain va chu ky so giai bai toan xac thuc van bang, chung chi


Cong thong tin xac thuc van bang ung dung blockchain va chu ky so hien da duoc hoan thien va dua vao su dung tai dia chi vanbang.ptit.edu.vn. Nhom phat trien cho biet, san sang chia se giai phap cho cac don vi dao tao khac su dung.


Giai phap cong nghe ho tro phat hien van bang, chung chi gia


Hien nay, tinh trang buon ban, su dung chung chi hay bang cap gia da va dang la mot van nan cua xa hoi. Cac co quan, to chuc deu dang phai doi mat voi bai toan nan giai nay trong qua trinh tuyen dung. Dieu dang bao dong chi trong vai nam tro lai day, da co hang chuc nghin bang cap, chung chi gia da duoc cac co quan chuc nang phat hien, xu ly.


Mat khac, theo chia se cua dai dien Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong (PTIT), trung binh moi nam don vi nay tiep nhan hang nghin yeu cau xac thuc van bang tu cac tap doan, doanh nghiep, to chuc trong va ngoai nuoc. Dieu nay doi hoi nguon luc va thoi gian khong nho cua Hoc vien, tu viec tra cuu trong so van bang goc den phuc dap yeu cau cho cac co quan, don vi, doanh nghiep bang van ban.


Xuat phat tu thuc te tren, nhom nghien cuu thuoc PTIT da ket hop voi Vien Nghien cuu ung dung cong nghe cua CMC phat trien Cong thong tin xac thuc van bang, chung chi ung dung cong nghe blockchain va chu ky so. Giai phap huong toi muc tieu kep la co the xac thuc duoc nguon goc van bang va dam bao tinh phap ly.


Ung dung blockchain va chu ky so giai bai toan xac thuc van bang, chung chi
Su dung giai phap nay, cac co quan, doanh nghiep, to chuc va nguoi dan co the de dang tra cuu va xac thuc van bang moi luc, moi noi chi voi mot chiec dien thoai hay may tinh.

Trao doi voi TinCongNghe, dai dien nhom nghien cuu giai phap cho biet, den nay 1 so don vi da trien khai ung dung blockchain trong quan ly van bang nhung khong duoc phap luat thua nhan ve tinh phap ly, vi the viec xac thuc khong the thuc hien duoc.


“Diem khac biet cua giai phap Cong thong tin xac thuc van bang, chung chi ung dung cong nghe blockchain va chu ky so chinh la tich hop chu ky so duoc cung cap boi Ban co yeu Chinh phu vao toan bo quy trinh quan ly van bang chung chi. Nho vay, dam bao tinh phap ly trong viec xac thuc. Cung voi do, cong nghe blockchain duoc su dung theo dung tinh chat phan tan, moi 1 truong la 1 thanh phan cua he thong va co the de dang trien khai he thong sau 2 tieng”, dai dien nhom nghien cuu cho hay.


Huong toi tro thanh Cong van ban, chung chi quoc gia


O thoi diem hien tai, nhom nghien cuu da hoan thien va dua vao van hanh Cong thong tin xac thuc van ban, chung chi tren moi truong so ung dung cong nghe blockchain va chu ky so tai dia chi vanbang.ptit.edu.vn.


Voi he thong nay, van bang ban PDF duoc ky so bang chung thu so do Ban Co yeu Chinh phu cap de bao dam tinh phap ly, co the xac thuc bang cac phan mem cua nuoc ngoai nhu Acrobat, Foxit... thong tin van bang va phu luc van bang duoi dang metadata (sieu du lieu) duoc luu trong blockchain duoi dang JSON cung duoc ky so de bao dam tinh phap ly.


Khi tra cuu thong tin qua trinh phat hanh van bang duoc the hien bang giao dich (tx) cu the kem ngay gio va tham chieu trong so cai Explore, bao dam tinh toan ven va khong sua, xoa lich su cap phat van bang chung chi bang blockchain.


Sinh vien, ung vien va cac nha tuyen dung lao dong co the kiem tra, tim kiem bang QR Code hay bang ho ten, ma van bang. Thong tin tim duoc bao dam tinh phap ly bang chu ky so va bao dam tinh toan ven cua lich su cap phat van bang chung chi bang blockchain.


Ngoai ra, mot trong nhung diem dot pha cua giai phap la viec phat trien he thong ky so truc tiep theo lo va tren du lieu dang JSON theo chuan the gioi RFS7515 ma hien tai Viet Nam chua dua vao su dung. Viec su dung chuan the gioi RFS7515 trong ky so JSON giup cac co so dao tao co the xac thuc ca noi dung cac phu luc cua van bang; giup cho cac nha tuyen dung, to chuc, doanh nghiep co them nhieu thong tin hon ve van bang can tra cuu.


Ung dung blockchain va chu ky so giai bai toan xac thuc van bang, chung chi
Hinh anh noi dung van bang tren he thong.

Giai phap cua nhom nghien cuu thuoc PTIT da dap ung duoc 2 yeu cau, do la: Phat trien he thong co tinh phap ly de dam bao rang viec xac thuc cua cac co quan, to chuc, doanh nghiep duoc dien ra hoan toan tren moi truong mang; da xay dung thanh cong 1 nen tang xac thuc van bang quoc gia, khong chi dung lai danh cho Hoc vien.


“Chung toi san sang chia se nen tang xac thuc van bang, chung chi nay cho cac don vi dao tao su dung, voi muc tieu huong toi la tro thanh 1 cong xac thuc van bang quoc gia”, dai dien nhom nghien cuu chia se them.


Ben canh do, trong thoi gian toi, PTIT cung du dinh se so hoa toan bo van bang, chung chi cua truong de dua len he thong, Voi dinh huong tro thanh truong dai hoc so dau tien, PTIT con da va dang tiep tuc tung buoc phat trien, trien khai chung nhan so, dinh huong xay dung mot he thong quan ly va cap phat van bang so trong tuong lai.


Van Anh


Ứng dụng blockchain và chữ ký số giải bài toán xác thực văn bằng, chứng chỉ

Cổng thông tin xác thực văn bằng ứng dụng blockchain và chữ ký số hiện đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tại địa chỉ vanbang.ptit.edu.vn. Nhóm phát triển cho biết, sẵn sàng chia sẻ giải pháp cho các đơn vị đào tạo khác sử dụng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: