adidas đưa môi trường SAP của hãng lên đám mây AWS

Là nhà cung cấp dịch vụ đám mây được ưu tiên cho ứng dụng SAP của adidas, AWS sẽ giúp một trong những thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới chuyển đổi hoạt động kinh doanh khi triển khai SAP S/4HANA.


Amazon Web Services, một công ty thuộc Amazon.com, đã thông báo rằng adidas AG, một trong những thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới, đã chọn AWS làm nhà cung cấp dịch vụ đám mây được ưu tiên cho ứng dụng SAP. Theo thông báo này, adidas sẽ đưa môi trường SAP của mình lên AWS và triển khai nền tảng SAP S/4HANA hiện đại. Việc chạy các ứng dụng SAP thiết yếu cho kinh doanh này trên đám mây điện toán sẽ cho phép adidas số hóa các quy trình kinh doanh cốt lõi trên toàn bộ chuỗi giá trị để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng, trở thành một doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu và hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới như cung cấp sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng.


adidas đưa môi trường SAP của hãng lên đám mây AWS

adidas sẽ có được nền tảng công nghệ cần thiết để kết nối dữ liệu xuyên suốt toàn bộ các cơ sở kinh doanh toàn cầu nhờ hiện đại hóa hệ thống SAP ERP của công ty. Hệ thống mới trên nền điện toán đám mây này sẽ hỗ trợ kênh bán hàng vật lý của adidas bằng cách tích hợp các môi trường SAP với các tính năng của AWS, chẳng hạn như máy học và phân tích, để hợp lý hóa chuỗi cung ứng, hàng tồn kho và hoạt động bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ trên khắp thế giới. Nhờ tạo ra trải nghiệm người tiêu dùng dựa trên nền điện toán đám mây, adidas có thể cung cấp các khoản chiết khấu được cá nhân hóa, tiếp cận sớm tới các phiên bản sản phẩm cũng như cộng tác mới, dịch vụ khách hàng ưu tiên cũng như khả năng cá nhân hóa trải nghiệm và ưu đãi.


Kinh nghiệm sâu rộng của AWS về SAP cho phép adidas tích hợp chặt chẽ môi trường SAP S/4HANA của mình với các công nghệ AWS để mang tới các tính năng như phân tích nâng cao, khoa học dữ liệu và báo cáo doanh nghiệp. Hồ dữ liệu (data lake) trên nền đám mây trên AWS sẽ cung cấp cho adidas khả năng giám sát các hoạt động nội bộ cũng như hoạt động tiếp xúc người tiêu dùng để cung cấp những thấu hiểu mới về hoạt động kinh doanh và người tiêu dùng. Các chuyên gia khoa học dữ liệu của adidas có thể áp dụng các tính năng máy học, chẳng hạn như Amazon SageMaker, là dịch vụ của AWS giúp các nhà phát triển và các nhà khoa học dữ liệu xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học một cách nhanh chóng trên đám mây và vùng biên mạng, để dự đoán nhu cầu theo mùa đối với sản phẩm để đảm bảo đưa các sản phẩm thích hợp đúng thời điểm tới một nhà kho hoặc cửa hàng bán lẻ cụ thể để tăng sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, Amazon SageMaker cũng có thể được áp dụng xử lý dữ liệu bán hàng để cho phép công ty thời trang và dụng cụ thể thao này đưa ra các khuyến nghị cá nhân hóa về sản phẩm và kích cỡ. Tính năng này sẽ giúp trang thương mại điện tử của adidas phù hợp với thị hiếu và phong cách của từng người tiêu dùng và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cao hơn nhằm nâng cao lòng trung thành với thương hiệu.


Điện toán hiệu năng cao trên AWS cho phép adidas chạy đồng thời các tải công việc phức tạp để hiện đại hóa khả năng thiết kế 3D trên quy mô lớn cho các nhóm thiết kế trên toàn thế giới. AWS giúp công ty thời trang và dụng cụ thể thao này tạo ra các bản sao số (digital twin), là đại diện ảo cho các dòng sản phẩm của công ty, giúp đẩy nhanh quá trình thiết kế và sáng tạo, giảm chi phí và cho phép cộng tác tốt hơn với người tiêu dùng và nhà thiết kế. Nhìn tổng thể, việc kết hợp những công nghệ này vào quá trình thiết kế sẽ giúp tạo ra sản phẩm và thiết kế quần áo và giày thể thao nhanh hơn, cho phép các nhà thiết kế nhanh chóng kết hợp ý kiến phản hồi của người tiêu dùng ngay từ giai đoạn đầu của quá trình sáng tạo.


Ngoài ra, các chương trình bền vững AWS Sustainability sẽ giúp adidas giảm thiểu tác động đến môi trường từ việc sử dụng điện toán đám mây của công ty. Các kiến trúc sư giải pháp bền vững AWS là các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm về thiết kế phần mềm và cơ sở hạ tầng bền vững, sẽ đánh giá các kiến trúc đám mây hiện tại và tương lai, sau đó xác định các quyết định công nghệ nào sẽ hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững tổng thể của adidas.


Markus Rautert, Phó Chủ tịch cấp cao, phụ trách Triển khai công nghệ tại adidas AG, cho biết: “Chúng tôi muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, từ cách thiết kế sản phẩm đến tương tác với người tiêu dùng mua các sản phẩm đó. Nhờ cam kết sử dụng hạ tầng đám mây, chúng tôi có được khả năng mở rộng và độ linh hoạt cần thiết để đáp ứng tính thời vụ của công việc kinh doanh trong mùa cao điểm và hỗ trợ tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử của mình trong những năm tới. Đối với chúng tôi, triển khai môi trường SAP trên AWS không chỉ là chuyển đổi công nghệ — mà nó còn là chuyển đổi cơ hội kinh doanh và sử dụng các tính năng điện toán đám mây của AWS để mang lại hiệu quả và đưa chúng tôi đến gần hơn với người tiêu dùng.”


Greg Pearson, Phó Chủ tịch bộ phận Khách hàng doanh nghiệp toàn cầu tại Amazon Web Services, cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi cơ bản trong cách thức vận hành hạ tầng công nghệ của các công ty hàng tiêu dùng. adidas đã gia nhập đội ngũ hàng nghìn khách hàng chạy SAP trên AWS, tận dụng hạ tầng toàn cầu đáng tin cậy và có thể mở rộng của AWS cũng như trải nghiệm SAP hàng đầu để tạo ra sự thấu hiểu thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới. Chúng tôi mong muốn hợp tác với adidas về các chiến lược chuyển đổi số và SAP, là các chiến lược giúp đẩy nhanh quá trình giới thiệu trải nghiệm khách hàng mới thông qua điện toán đám mây như ứng dụng trên thiết bị di động, trải nghiệm mua sắm tùy chỉnh và các ưu đãi được cá nhân hóa, giúp củng cố quan hệ với người tiêu dùng.”


Với kinh nghiệm phong phú hàng đầu trong việc vận hành các loại ứng dụng SAP, AWS giúp khách hàng khai thác được hiệu năng tốt nhất và giá trị cao nhất từ các nền tảng SAP thiết yếu cho công việc kinh doanh của họ. Vận hành SAP trên AWS giúp khách hàng điều hành doanh nghiệp của họ một cách an toàn với khả năng kiểm soát và sự tự tin, nhờ sử dụng cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và có thể mở rộng tốt nhất, với số lượng các tính năng điện toán đám mây nhiều nhất và cộng đồng đối tác công nghệ lớn nhất để giúp di chuyển và hiện đại hóa SAP.


Phạm Trang

adidas dua moi truong SAP cua hang len dam may AWS


La nha cung cap dich vu dam may duoc uu tien cho ung dung SAP cua adidas, AWS se giup mot trong nhung thuong hieu the thao lon nhat the gioi chuyen doi hoat dong kinh doanh khi trien khai SAP S/4HANA.


Amazon Web Services, mot cong ty thuoc Amazon.com, da thong bao rang adidas AG, mot trong nhung thuong hieu the thao lon nhat the gioi, da chon AWS lam nha cung cap dich vu dam may duoc uu tien cho ung dung SAP. Theo thong bao nay, adidas se dua moi truong SAP cua minh len AWS va trien khai nen tang SAP S/4HANA hien dai. Viec chay cac ung dung SAP thiet yeu cho kinh doanh nay tren dam may dien toan se cho phep adidas so hoa cac quy trinh kinh doanh cot loi tren toan bo chuoi gia tri de cung cap trai nghiem tot hon cho nguoi tieu dung, tro thanh mot doanh nghiep van hanh dua tren du lieu va ho tro cac mo hinh kinh doanh moi nhu cung cap san pham truc tiep den nguoi tieu dung.


adidas dua moi truong SAP cua hang len dam may AWS

adidas se co duoc nen tang cong nghe can thiet de ket noi du lieu xuyen suot toan bo cac co so kinh doanh toan cau nho hien dai hoa he thong SAP ERP cua cong ty. He thong moi tren nen dien toan dam may nay se ho tro kenh ban hang vat ly cua adidas bang cach tich hop cac moi truong SAP voi cac tinh nang cua AWS, chang han nhu may hoc va phan tich, de hop ly hoa chuoi cung ung, hang ton kho va hoat dong ban hang cho cac cua hang ban le tren khap the gioi. Nho tao ra trai nghiem nguoi tieu dung dua tren nen dien toan dam may, adidas co the cung cap cac khoan chiet khau duoc ca nhan hoa, tiep can som toi cac phien ban san pham cung nhu cong tac moi, dich vu khach hang uu tien cung nhu kha nang ca nhan hoa trai nghiem va uu dai.


Kinh nghiem sau rong cua AWS ve SAP cho phep adidas tich hop chat che moi truong SAP S/4HANA cua minh voi cac cong nghe AWS de mang toi cac tinh nang nhu phan tich nang cao, khoa hoc du lieu va bao cao doanh nghiep. Ho du lieu (data lake) tren nen dam may tren AWS se cung cap cho adidas kha nang giam sat cac hoat dong noi bo cung nhu hoat dong tiep xuc nguoi tieu dung de cung cap nhung thau hieu moi ve hoat dong kinh doanh va nguoi tieu dung. Cac chuyen gia khoa hoc du lieu cua adidas co the ap dung cac tinh nang may hoc, chang han nhu Amazon SageMaker, la dich vu cua AWS giup cac nha phat trien va cac nha khoa hoc du lieu xay dung, dao tao va trien khai cac mo hinh may hoc mot cach nhanh chong tren dam may va vung bien mang, de du doan nhu cau theo mua doi voi san pham de dam bao dua cac san pham thich hop dung thoi diem toi mot nha kho hoac cua hang ban le cu the de tang su hai long cua khach hang. Ngoai ra, Amazon SageMaker cung co the duoc ap dung xu ly du lieu ban hang de cho phep cong ty thoi trang va dung cu the thao nay dua ra cac khuyen nghi ca nhan hoa ve san pham va kich co. Tinh nang nay se giup trang thuong mai dien tu cua adidas phu hop voi thi hieu va phong cach cua tung nguoi tieu dung va cung cap trai nghiem ca nhan hoa cao hon nham nang cao long trung thanh voi thuong hieu.


Dien toan hieu nang cao tren AWS cho phep adidas chay dong thoi cac tai cong viec phuc tap de hien dai hoa kha nang thiet ke 3D tren quy mo lon cho cac nhom thiet ke tren toan the gioi. AWS giup cong ty thoi trang va dung cu the thao nay tao ra cac ban sao so (digital twin), la dai dien ao cho cac dong san pham cua cong ty, giup day nhanh qua trinh thiet ke va sang tao, giam chi phi va cho phep cong tac tot hon voi nguoi tieu dung va nha thiet ke. Nhin tong the, viec ket hop nhung cong nghe nay vao qua trinh thiet ke se giup tao ra san pham va thiet ke quan ao va giay the thao nhanh hon, cho phep cac nha thiet ke nhanh chong ket hop y kien phan hoi cua nguoi tieu dung ngay tu giai doan dau cua qua trinh sang tao.


Ngoai ra, cac chuong trinh ben vung AWS Sustainability se giup adidas giam thieu tac dong den moi truong tu viec su dung dien toan dam may cua cong ty. Cac kien truc su giai phap ben vung AWS la cac chuyen gia tu van giau kinh nghiem ve thiet ke phan mem va co so ha tang ben vung, se danh gia cac kien truc dam may hien tai va tuong lai, sau do xac dinh cac quyet dinh cong nghe nao se ho tro cac muc tieu phat trien ben vung tong the cua adidas.


Markus Rautert, Pho Chu tich cap cao, phu trach Trien khai cong nghe tai adidas AG, cho biet: “Chung toi muon thuc day doi moi sang tao trong toan bo hoat dong kinh doanh cua minh, tu cach thiet ke san pham den tuong tac voi nguoi tieu dung mua cac san pham do. Nho cam ket su dung ha tang dam may, chung toi co duoc kha nang mo rong va do linh hoat can thiet de dap ung tinh thoi vu cua cong viec kinh doanh trong mua cao diem va ho tro tang truong trong linh vuc kinh doanh thuong mai dien tu cua minh trong nhung nam toi. Doi voi chung toi, trien khai moi truong SAP tren AWS khong chi la chuyen doi cong nghe — ma no con la chuyen doi co hoi kinh doanh va su dung cac tinh nang dien toan dam may cua AWS de mang lai hieu qua va dua chung toi den gan hon voi nguoi tieu dung.”


Greg Pearson, Pho Chu tich bo phan Khach hang doanh nghiep toan cau tai Amazon Web Services, cho biet: “Chung ta dang chung kien mot su thay doi co ban trong cach thuc van hanh ha tang cong nghe cua cac cong ty hang tieu dung. adidas da gia nhap doi ngu hang nghin khach hang chay SAP tren AWS, tan dung ha tang toan cau dang tin cay va co the mo rong cua AWS cung nhu trai nghiem SAP hang dau de tao ra su thau hieu thong tin, thuc day doi moi sang tao va ho tro tao ra cac san pham dich vu moi. Chung toi mong muon hop tac voi adidas ve cac chien luoc chuyen doi so va SAP, la cac chien luoc giup day nhanh qua trinh gioi thieu trai nghiem khach hang moi thong qua dien toan dam may nhu ung dung tren thiet bi di dong, trai nghiem mua sam tuy chinh va cac uu dai duoc ca nhan hoa, giup cung co quan he voi nguoi tieu dung.”


Voi kinh nghiem phong phu hang dau trong viec van hanh cac loai ung dung SAP, AWS giup khach hang khai thac duoc hieu nang tot nhat va gia tri cao nhat tu cac nen tang SAP thiet yeu cho cong viec kinh doanh cua ho. Van hanh SAP tren AWS giup khach hang dieu hanh doanh nghiep cua ho mot cach an toan voi kha nang kiem soat va su tu tin, nho su dung co so ha tang dang tin cay va co the mo rong tot nhat, voi so luong cac tinh nang dien toan dam may nhieu nhat va cong dong doi tac cong nghe lon nhat de giup di chuyen va hien dai hoa SAP.


Pham Trang


adidas đưa môi trường SAP của hãng lên đám mây AWS

Là nhà cung cấp dịch vụ đám mây được ưu tiên cho ứng dụng SAP của adidas, AWS sẽ giúp một trong những thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới chuyển đổi hoạt động kinh doanh khi triển khai SAP S/4HANA.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: