Hợp đồng điện tử VNPT eContract: Tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, an toàn tiện lợi

Trong điều kiện hội nhập kinh tế, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt là những yêu cầu cấp thiết, giải quyết bài toán tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong thị trường phi biên giới.


Hợp đồng điện tử (VNPT eContract) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nghiên cứu và phát triển là một trong những giải pháp hiệu quả, được kỳ vọng tạo nên cuộc cách mạng phương thức giao kết trong hoạt động kinh doanh và thương mại tại Việt Nam trong thời gian tới.


Với sự kết hợp của công nghệ và giải pháp tân tiến nhất do VNPT nghiên cứu và làm chủ, VNPT eContract là nền tảng cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử, cho phép các bên giao kết các loại hợp đồng bằng phương tiện điện tử. VNPT eContract giúp doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể chi phí và thời gian giao dịch, khởi tạo, đàm phán, ký kết và quản lý lưu trữ, tìm kiếm hợp đồng, dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng, cũng như mở rộng kinh doanh đến thị trường trong nước và quốc tế.


Hợp đồng điện tử VNPT eContract: Tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, an toàn tiện lợi
Hợp đồng điện tử VNPT eContract - Tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, an toàn tiện lợi

Giải pháp đa tiện ích


Với VNPT eContract, người dùng được loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng giấy. Bởi các bên tham gia hợp đồng đã có được một công cụ thuận tiện để tạo lập, đàm phán, giao kết, lưu trữ, tìm kiếm, tra cứu hợp đồng bằng ứng dụng CNTT tiện ích. Chi phí đi lại để gặp trực tiếp ký hợp đồng cũng giảm đáng kể, giúp hạn chế lây nhiễm dịch bệnh trong thời kỳ dịch Covid-19 đang bùng phát khắp thế giới.


VNPT eContract bao gồm các thành phần quản lý tài khoản người dùng các bên giao kết, quản lý quá trình đàm phán điều khoản hợp đồng, thống nhất hợp đồng và tiến hành ký kết bằng chứng thư số (CA) hoặc xác minh định danh eKYC và ký điện tử.


Các quy trình ký hợp đồng điện tử giữa các bên trong VNPT eContract hoàn toàn tuân thủ Luật Thương mại điện tử và các văn bản pháp luật liên quan của Nhà nước. Sau khi hợp đồng điện tử có hiệu lực thi hành thì toàn bộ dữ liệu được đưa lên blockchain lưu trữ và truy xuất giữa các bên khi cần thiết.


VNPT eContract cũng cho phép quản lý các biến động của quá trình thực thi hợp đồng điện tử như phụ lục hợp đồng, tạm dừng, chấm dứt hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng, cách thức hợp đồng vô hiệu, thế chấp, cầm cố tài sản, bảo lãnh hợp đồng, quy định thời hiệu khởi kiện:


Giúp giải quyết những yêu cầu từ phía nhà quản lý trong việc kiểm soát các hoạt động giao kết bên trong một thành phố thông minh, mà còn tạo ra phong cách phục vụ hoàn toàn mới, hiện đại, nhằm mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.


Cho phép người dùng có thể dễ dàng truy cập, tra cứu các hợp đồng đã ký, hợp đồng chờ ký, hợp đồng trả lại nhờ vào chức năng lọc của hệ thống. Thuận lợi cho công tác quản lý thực hiện hợp đồng từ khâu thương thảo hợp đồng đến thực thi hợp đồng.


Với các lĩnh vực được áp dụng như: Hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán, hợp đồng thương mại, dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng mua bán, thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ…


Những tính năng nổi bật


Một trong những ưu điểm nổi bật phải kể tới của VNPT eContract đó là định danh trực tuyến. VNPT eContract tích hợp giải pháp VNPT eKYC và Video KYC cho phép định danh khách hàng, khách hàng định danh các đối tác tham gia ký hợp đồng.


Tính năng đàm phán trực tuyến cho phép các bên thảo luận, ghi nhận thay đổi nội dung hợp đồng, đàm phán các điều khoản và có thể điều chỉnh nội dung của hợp đồng hoàn toàn trực tuyến.


Cùng với đó, giải pháp ký số sẽ hỗ trợ tất cả các loại hình ký số của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số tại Việt Nam, giúp người dùng không có chứng thư số vẫn có thể ký hợp đồng điện tử mà vẫn đảm bảo an toàn, đáp ứng điều kiện và nguyên tắc của luật Giao dịch điện tử Việt Nam.


Công nghệ mã hóa file hợp đồng bằng cặp khóa công khai, đảm bảo chỉ các bên tham gia hợp đồng mới có thể truy xuất nội dung theo hợp đồng. Mức độ bảo mật càng được bảo đảm hơn nhờ công nghệ Blockchain, giúp tăng niềm tin giữa các bên tham gia hợp đồng và tăng tính minh bạch trong quản lý hợp đồng điện tử.


VNPT eContract là một sản phẩm trong bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện của Tập đoàn VNPT hỗ trợ tối đa doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ số giải quyết tốt vấn đề số hoá quy trình ký hợp đồng. Từ đó, tạo tiền đề và động lực cho các doanh nghiệp Việt phục hồi và bứt phá trong nền kinh tế thị trường với nhiều thay đổi, biến động hiện nay.


Để giảm bớt gánh nặng và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này, kể từ ngày 10/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, VNPT ưu đãi cho các khách hàng đăng ký dịch vụ VNPT eContract lên đến 40%. Thông tin chi tiết xin liên hệ tổng đài hỗ trợ miễn phí 24/7: 18001260.

Phương Dung

Hop dong dien tu VNPT eContract: Toi uu van hanh, tiet kiem chi phi, an toan tien loi


Trong dieu kien hoi nhap kinh te, su canh tranh giua cac doanh nghiep dien ra ngay cang gay gat la nhung yeu cau cap thiet, giai quyet bai toan tao loi the canh tranh cho doanh nghiep ton tai va phat trien trong thi truong phi bien gioi.


Hop dong dien tu (VNPT eContract) do Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) nghien cuu va phat trien la mot trong nhung giai phap hieu qua, duoc ky vong tao nen cuoc cach mang phuong thuc giao ket trong hoat dong kinh doanh va thuong mai tai Viet Nam trong thoi gian toi.


Voi su ket hop cua cong nghe va giai phap tan tien nhat do VNPT nghien cuu va lam chu, VNPT eContract la nen tang cung cap giai phap hop dong dien tu, cho phep cac ben giao ket cac loai hop dong bang phuong tien dien tu. VNPT eContract giup doanh nghiep va nguoi dan giam dang ke chi phi va thoi gian giao dich, khoi tao, dam phan, ky ket va quan ly luu tru, tim kiem hop dong, de dang hon trong viec tiep xuc voi khach hang, cung nhu mo rong kinh doanh den thi truong trong nuoc va quoc te.


Hop dong dien tu VNPT eContract: Toi uu van hanh, tiet kiem chi phi, an toan tien loi
Hop dong dien tu VNPT eContract - Toi uu van hanh, tiet kiem chi phi, an toan tien loi

Giai phap da tien ich


Voi VNPT eContract, nguoi dung duoc loai bo hoan toan viec su dung giay. Boi cac ben tham gia hop dong da co duoc mot cong cu thuan tien de tao lap, dam phan, giao ket, luu tru, tim kiem, tra cuu hop dong bang ung dung CNTT tien ich. Chi phi di lai de gap truc tiep ky hop dong cung giam dang ke, giup han che lay nhiem dich benh trong thoi ky dich Covid-19 dang bung phat khap the gioi.


VNPT eContract bao gom cac thanh phan quan ly tai khoan nguoi dung cac ben giao ket, quan ly qua trinh dam phan dieu khoan hop dong, thong nhat hop dong va tien hanh ky ket bang chung thu so (CA) hoac xac minh dinh danh eKYC va ky dien tu.


Cac quy trinh ky hop dong dien tu giua cac ben trong VNPT eContract hoan toan tuan thu Luat Thuong mai dien tu va cac van ban phap luat lien quan cua Nha nuoc. Sau khi hop dong dien tu co hieu luc thi hanh thi toan bo du lieu duoc dua len blockchain luu tru va truy xuat giua cac ben khi can thiet.


VNPT eContract cung cho phep quan ly cac bien dong cua qua trinh thuc thi hop dong dien tu nhu phu luc hop dong, tam dung, cham dut hop dong, don phuong cham dut hop dong, huy bo hop dong, cach thuc hop dong vo hieu, the chap, cam co tai san, bao lanh hop dong, quy dinh thoi hieu khoi kien:


Giup giai quyet nhung yeu cau tu phia nha quan ly trong viec kiem soat cac hoat dong giao ket ben trong mot thanh pho thong minh, ma con tao ra phong cach phuc vu hoan toan moi, hien dai, nham mang den chat luong dich vu tot nhat cho khach hang.


Cho phep nguoi dung co the de dang truy cap, tra cuu cac hop dong da ky, hop dong cho ky, hop dong tra lai nho vao chuc nang loc cua he thong. Thuan loi cho cong tac quan ly thuc hien hop dong tu khau thuong thao hop dong den thuc thi hop dong.


Voi cac linh vuc duoc ap dung nhu: Hop dong cung cap dich vu, hop dong lao dong, hop dong thue khoan, hop dong thuong mai, dich vu, hop dong dai ly, hop dong van chuyen, hop dong bao hiem, hop dong mua ban, thoa thuan hop tac, bien ban ghi nho…


Nhung tinh nang noi bat


Mot trong nhung uu diem noi bat phai ke toi cua VNPT eContract do la dinh danh truc tuyen. VNPT eContract tich hop giai phap VNPT eKYC va Video KYC cho phep dinh danh khach hang, khach hang dinh danh cac doi tac tham gia ky hop dong.


Tinh nang dam phan truc tuyen cho phep cac ben thao luan, ghi nhan thay doi noi dung hop dong, dam phan cac dieu khoan va co the dieu chinh noi dung cua hop dong hoan toan truc tuyen.


Cung voi do, giai phap ky so se ho tro tat ca cac loai hinh ky so cua tat ca cac nha cung cap dich vu chung thu so tai Viet Nam, giup nguoi dung khong co chung thu so van co the ky hop dong dien tu ma van dam bao an toan, dap ung dieu kien va nguyen tac cua luat Giao dich dien tu Viet Nam.


Cong nghe ma hoa file hop dong bang cap khoa cong khai, dam bao chi cac ben tham gia hop dong moi co the truy xuat noi dung theo hop dong. Muc do bao mat cang duoc bao dam hon nho cong nghe Blockchain, giup tang niem tin giua cac ben tham gia hop dong va tang tinh minh bach trong quan ly hop dong dien tu.


VNPT eContract la mot san pham trong bo giai phap chuyen doi so toan dien cua Tap doan VNPT ho tro toi da doanh nghiep ung dung cac giai phap cong nghe so giai quyet tot van de so hoa quy trinh ky hop dong. Tu do, tao tien de va dong luc cho cac doanh nghiep Viet phuc hoi va but pha trong nen kinh te thi truong voi nhieu thay doi, bien dong hien nay.


De giam bot ganh nang va dong hanh cung cac doanh nghiep trong giai doan kho khan nay, ke tu ngay 10/10/2021 den het ngay 31/12/2021, VNPT uu dai cho cac khach hang dang ky dich vu VNPT eContract len den 40%. Thong tin chi tiet xin lien he tong dai ho tro mien phi 24/7: 18001260.

Phuong Dung


Hợp đồng điện tử VNPT eContract: Tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, an toàn tiện lợi

Trong điều kiện hội nhập kinh tế, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt là những yêu cầu cấp thiết, giải quyết bài toán tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong thị trường phi biên giới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: